Chirurgia Plastyczna i Oparzenia

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia to oficjalne pismo naukowe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej; Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

Za publikację w czasopiśmie Autorowi przysługuje 5 punktów MNiSzW.

ŹRÓDŁO SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY

Chirurgia plastyczna to wybitna dziedzina medycyny, która wymaga szerokiej wiedzy i szczególnych umiejętności. W obszarze jej działalności leżą nie tylko poprawa wyglądu pacjenta, ale również rekonstrukcje uszkodzonych kompleksów tkankowych czy leczenie skrajnych oparzeń. Sztandarowym celem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej jest edukacja i integracja środowiska – dlatego też stworzyliśmy czasopismo naukowe Chirurgia Plastyczna i Oparzenia. Stało się ono doskonałym narzędziem do szerzenia wiedzy i dzielenia się ważnymi spostrzeżeniami dotyczącymi problemów towarzyszących codziennej praktyce klinicznej.

Tematyka i obszary edukacji

Czasopismo obejmuje i integruje na swoich łamach takie dziedziny jak: chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna, chirurgia ręki, mikrochirurgia, a także chirurgia wad wrodzonych, leczenie oparzeń oraz chirurgia estetyczna.
Indeksacje
Index Copernicus
Polska Bibliografia Naukowa
CINAHL/EBSCO
Crossref
Polska Bibliografia Lekarska
Informacje wydawnicze

Wersja pierwotna: forma drukowana
ISSN 2300-7893
e-ISSN 2391-7989
Nakład: do 1200
Częstotliwość: kwartalnik

Evereth Publishing