Forum Zakażeń 2016;7(6):407–468

Professor Hajime Ashida

Great Japanese scientist, indefatigably explorer and preceptor – cordial friend of Poland

Kazimierz Kochman

Forum Zakażeń 2016;7(6):407–409


Zastosowanie roztworów immunoglobulin wzbogaconych o przeciwciała klas IgM i IgA w leczeniu sepsy i wstrząsu septycznego – STIGMA 1

Administration of the IgM enriched immunoglobulin solution in the treatment of sepsis and septic shock – STIGMA 1

Andrzej Wieczorek | Tomasz Gaszyński

Forum Zakażeń 2016;7(6):411–417


Zastosowanie metod alternatywnych do wykrywania E. coli O157 w produktach żywnościowych

The use of alternative methods for the detection of E. coli O157 in food products

Jolanta Sarowska | Magdalena Frej-Mądrzak | Agnieszka Jama-Kmiecik | Anna Kilian | Dorota Teryks-Wołyniec | Irena Choroszy-Król

Forum Zakażeń 2016;7(6):419–423


Udział atypowego patogenu Chlamydia trachomatis w zapaleniach cewki moczowej

Participation of atypical pathogen Chlamydia trachomatis in urethritis

Magdalena Frej-Mądrzak | Jolanta Sarowska | Agnieszka Jama-Kmiecik | Dorota Teryks-Wołyniec | Irena Choroszy-Król

Forum Zakażeń 2016;7(6):425–428


Karbapenemazo-dodatnie Enterobacteriaceae – które z antybiotyków są jeszcze wobec nich skuteczne?

Carbapenemase-positive Enterobacteriaceae – which antibiotics are still effective against them?

Beata Kowalska-Krochmal

Forum Zakażeń 2016;7(6):429–435


Inwazyjne zakażenia grzybicze u pacjentów hematoonkologicznych – wybrane zagadnienia

Selected invasive fungal infections in oncohaematological patients

Beata Sulik-Tyszka | Paulina Konarska | Piotr Kacprzyk | Grzegorz Władysław Basak | Marta Wróblewska

Forum Zakażeń 2016;7(6):437–441


Kolonizacja przewodu pokarmowego noworodków oraz wpływ czynników modyfikujących mikrobiotę jelitową na zachowanie zdrowia

Colonization of the gastrointestinal tract in neonates and the influence of factors changing gut microbiot a on human health

Iwona Jańczewska | Iwona Domżalska-Popadiuk

Forum Zakażeń 2016;7(6):443–448


Metody monitorowania higieny rąk wśród personelu medycznego

Methods for monitoring hand hygiene among healthcare personnel

Emilia Szumska | Dorota Rożkiewicz

Forum Zakażeń 2016;7(6):449–454


Zastosowanie terapii podciśnieniowej u chorej po wielokrotnych laparotomiach z martwicą powłok jamy brzusznej, rozejściem rany po laparotomii i przetoką jelitowo-atmosferyczną. Opis przypadku

The use of negative-pressure therapy in a patient after multiple laparotomies with abdominal wall necrosis, postlaparotomy wound dehiscence and an enteroatmospheric fistula. A case report

Agata Kozłowska | Piotr Masiulaniec | Maciej Kuciel | Maciej Michalak| Jadwiga Snarska

Forum Zakażeń 2016;7(6):455–461


Neuroosteoartropatia Charcota – schorzenie budzące problemy diagnostyczne i terapeutyczne w codziennej praktyce lekarskiej – opis przypadku

Charcot neuroosteoarthropathy – a disease causes important diagnostic and therapeutic problems in daily medical practise – a case report

Grzegorz Szcześniak | Michał Rachoń | Patrycja Kozak-Nurczyk | Piotr Dziemidok

Forum Zakażeń 2016;7(6):463–468

Evereth Publishing