Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(1):1-46

Zastosowanie odwróconego płata łydkowego jako alternatywy dla wolnych płatów w celu rekonstrukcji ubytków tkankowych 1/3 dalszej kończyny dolnej, pięty i grzbietu stopy

The use of a reverse sural flap in covering tissue loss of the distal 1/3 lower extremity, heel and the dorsum of the foot as an alternative to free flaps

Piotr J. Gawlik | Damian Puźniak | Magdalena Bugaj | Ilya Dzierzyński | Aleksander Zhukavets | Ryszard Mądry | Andrzej Trebukhouski | Edward Grynkiewicz | Joanna Piszczek | Jerzy Strużyna

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(1):1–6


Wymazy z rany oparzeniowej – analiza mikrobiologiczna

Wound culture in burn patients – a microbiological analysis

Anna Pudelewicz | Monika Lisiecka

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(1):7–13


Narastająca lekooporność Acinetobacter baumannii – rosnące zagrożenie dla oddziałów oparzeniowych

Acinetobacter baumannii’s increasing drug-resistance as a growing threat for Burn Units

Monika Oleksy | Adam Junka | Marzenna Bartoszewicz

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(1):15–21


Blaski i cienie w 20-letnich doświadczeniach w replantacjach

Pros and cons in replantation – 20 years own experience

Anna Chrapusta

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2017;5(1):23–27


Zastosowanie klindamycyny w leczeniu periimplantitis – opis przypadku

Evereth Publishing