Zeszyt

Rocznik

„Diagnostyka wizualizacyjna liszaja płaskiego o wysokiej dynamice wzrostu – opis przypadku”

Tomasz Kamiński, Magdalena Świderska, Karolina Skalska, Wojciech Popowski, Andrzej Wojtowicz

  • 100% 100%

„Wpływ dwóch różnych technik chirurgicznych preparacji płata śluzówkowo okostnowego na proces gojenia tkanek po zabiegu chirurgicznego usunięcia częściowo zatrzymanych zębów ósmych w żuchwie ”

Artur Rasinski, Andrzej Wojtowicz, Sylwia Bajura, Małgorzata Chodzeń, Wojciech Popowski

  • 100% 100%

„Powikłania po rekonstrukcji piersi: problem zakażeń i strategii prewencyjnej – przegląd literaturowy ”

A. Pałubicka, M. Wekwejt, B.Świeczko-Żurek, J. Zieliński

  • 100% 100%

„High dose rate brachytherapy with surgical excision. An effective combination therapy for treatment of keloids ”

M.S. Venkatesh, K.N. Manjunath, Roshan Shetty, Keerthi Koushik, Raam Charith Alva  

  • 100% 100%
Evereth Publishing