Leczenie Ran 2017;14(3):83–115

Procedura fizykoterapeutycznej aplikacji ozonu w przebiegu ekstrakcji zębów ósmych – doniesienie wstępne

The physiotherapeutic application of ozone in the extracton of the eighth teeth – preliminary report

Danuta Lietz-Kijak, Joanna Gadomska-Krasny, Edward Kijak, Piotr Skomro, Marek Kucharzewski

Leczenie Ran 2017;14(3):83–88


Efektywność wysokochłonnych opatrunków lipidokoloidowych zawierających włókna poliakrylanu i jony srebra w fazie zapalnej gojenia ran przewlekłych

Efficacy of highly absorbent, polyacrylate fibre and silver-containing lipidocolloid dressings in the inflammatory stage of chronic wound healing process

Maciej Zieliński, Tomasz Banasiewicz, Zbigniew Krasiński, Arkadiusz Jawień, Marcin Gabriel

Leczenie Ran 2017;14(3):89–96


Rola argininy w procesie gojenia ran

Role of arginine in wound healing

Mateusz Klimek, Wojciech Szaraniec, Ewa Rojczyk, Katarzyna Wilemska-Kucharzewska, Marek Kucharzewski

Leczenie Ran 2017;14(3):97–101


Rola tlenu w procesie gojenia ran

Role of oxygene in wound healing

Mateusz Klimek, Wojciech Szaraniec, Ewa Rojczyk, Katarzyna Wilemska-Kucharzewska, Marek Kucharzewski

Leczenie Ran 2017;14(3):103–108


Złamanie otwarte kości przedramienia, szczególny rodzaj przewlekłej ranu urazowej – opis przypadku

Open fractures of the forearm – a special type of chronic traumatic wounds. A case report

Bartosz Cybułka

Leczenie Ran 2017;14(3):109–115


I Forum Leczenia Ran Zakopane 2017

Streszczenia zgłoszone do 15.09.2017 r.

Leczenie Ran 2017;14(3):117–121

Evereth Publishing