Zalecenie Grupy Roboczej do spraw Praktyki w Pielęgniarstwie Anestezjologicznym i Intensywnej Opieki w sprawie zachowania bezpieczeństwa podczas postępowania z chorym zakażonym/podejrzanym o zakażenie wirusem, hospitalizowanym w OIT

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2020;6(1):1


 

Załącznik 2. Instrukcja zakładania/zdejmowania barierowego ubrania ochronnego

Małgorzata Jadczak | Anna Zdun | Dorota Ozga | Sabina Krupa | Paweł Witt

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2020;6(1):5–7

Evereth Publishing