Forum Leczenia Ran 2020;1(2):47–94

Opieka nad raną przewlekłą w domu w okresie epidemii COVID-19 wywołanej przez wirus SARS-CoV-2

Anna Mirosz

Forum Leczenie Ran 2020;1(2):47–49


Zabezpieczenie pacjenta i personelu medycznego podczas wykonywania procedur medycznych w trakcie epidemii COVID-19

Grzegorz Krasowski | Barbara Próchnicka | Katarzyna Tarara

Forum Leczenia Ran 2020;1(2):51–57


Kwarantanna a przewlekła choroba żylna – od pajączka do owrzodzenia

Quarantine and chronic venous insufficiency: from spider vein to chronic ulcer

Grzegorz Krasowski | Katarzyna Tarara | Paulina Jagoda

Forum Leczenia Ran 2020;1(2):59–68 


Rozpoznanie niedożywienia wśród pacjentów z ranami przewlekłymi

Diagnosis of malnutrition in patients with chronic wounds

Katarzyna Tarara | Grzegorz Krasowski

Forum Leczenia Ran 2020;1(2):69–73


Wstępna ocena ran przewlekłych za pomocą aplikacji MolecuLight i:X™. Przegląd piśmiennictwa i doświadczenia własne

Initial diagnosis of chronic wounds using the MolecuLight i:X™ application. Literature review and author’s own experience

Elżbieta Szkiler

Forum Leczenia Ran 2020;1(2):75–85


Nowe drogi w leczeniu ran przewlekłych – jednoczesne zastosowanie terapii podciśnieniowej i ozonoterapii z wykorzystaniem uniwersalnego portu – opis przypadku

New methods in chronic wound treatment – simultaneous application of vacuum and ozone using a universal port – a case reports

Agnieszka Białomyzy |Tomasz Banasiewicz | Tomasz Niewęgłowski | Daniel Kotrych | Piotr Tosik

Forum Leczenia Ran 2020;1(2):87–94

Evereth Publishing