Forum Zakażeń 2011;2(2):41–69

Genetyczne determinanty inwazji szczepów Escherichia coli zolowanych od dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit

Genetic determinants of invasiveness of Escherichia coli strains isolated from children with inflammatory bowel disease


Anna Duda-Madej | Michał Turniak | Urszula Kasprzykowska | Beata Sobieszczańska

Forum Zakażeń 2011;2(2):41–44

 

Kolonizacja sieci wodnej szpitali pałeczkami Legionella pneumophila na podstawie analizy danych z badań mikrobiologicznych Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu -część 2 Monitoring i działania zapobiegawcze

Colonization of hospital water systems with Legionella pneumophila on the basis of data analysis from microbiological tests of Military Preventive Medicine Center in Wrocław – part 2: Monitoring and preventive actions


Jacek Mazurkiewicz | Jacek Szulc

Forum Zakażeń 2011;2(2):45–50

 

Powikłania po antybiotykoterapii

Complications of antibiotic therapy


Urszula Zielińska-Borkowska

Forum Zakażeń 2011;2(2):51–56

 

Rola pielęgniarki epidemiologicznej w Zespole ds. Kontroli Zakażeń

The role of the epidemiological nurse in the Infection Control Team


Krystyna Paszko

Forum Zakażeń 2011;2(2):57–60

 

Prawo pacjenta do zgody a obowiązek leczenia

Patient’s right to consent and the obligation of treatment


Anna Dalkowska

Forum Zakażeń 2011;2(2):61–65

 

Użycie tygecykliny w leczeniu ciężkich infekcji: ostrzeżenie FDA a konieczność kliniczna

Tigecycline for severe infections: the gap between the warning and the necessity


Daniel Curcio

Forum Zakażeń 2011;2(2):67–69

Evereth Publishing