Forum Zakażeń 2011;2(3):71–113

Zakażenia chlamydialne u dzieci

Chlamydial infections in children


Magdalena Frej-Mądrzak | Iwona Krzemińska| Irena Choroszy-Król

Forum Zakażeń 2011;2(3):71–74

 

Borelioza z Lyme – problemy kliniczne i diagnostyczne

Lyme borreliosis – clinical and diagnostic problems


Beata Mączyńska, Marzenna Bartoszewicz, Elżbieta Witecka-Knysz, Adriana Janczura

Forum Zakażeń 2011;2(3):75–83

 

Mikrobiologiczny aspekt skali oceny rany zagrożonej ryzykiem infekcji W.A.R.

Microbiological aspect of Wound at Risk (W.A.R.) score


Marzenna Bartoszewicz | Adam Junka | Danuta Smutnicka | Anna Przondo-Mordarska

Forum Zakażeń 2011;2(3):85–88

 

Charakterystyka i zasady postępowania w przypadku infekcji stopy cukrzycowej

Characteristics and procedures of conduct in diabetic foot infections


Anna Korzon-Burakowska | Tetyana Sava

Forum Zakażeń 2011;2(3):89–92

 

Rola enterotoksyn pałeczek Gram-ujemnych w zakażeniach przewodu pokarmowego

The role of Gram-negative rods enterotoxins in alimentary tract infections


Adriana Janczura | Grażyna Gościniak

Forum Zakażeń 2011;2(3):93–97

 

Bakterie beztlenowe – ważny czynnik etiologiczny zakażeń u człowieka

Anaerobic bacteria – important factor of human infections


Katarzyna Jermakow | Grażyna Gościniak

Forum Zakażeń 2011;2(3):99–101

 

Ocena przydatności linezolidu, tygecykliny, daptomycyny oraz wankomycyny w leczeniu powikłanych infekcji skóry i tkanek miękkich wywołanych przez bakterie wielooporne

Treatment of complicated skin and soft-tissue infections caused by resistant bacteria: value of linezolid, tigecycline, daptomycin and vancomycin


Christian Eckmann | Matthew Dryden

Forum Zakażeń 2011;2(3):103–113

Evereth Publishing