Forum Zakażeń 2011;2(4):115–146

Występowanie genów blaCTX-M, blaTEM i bla SHV kodujących β-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL) wśród szczepów klinicznych Klebsiella pneumoniae

Occurrence of blaCTX-M, blaTEM and blaSHV genes encoding extended-spectrum β-lactamases (ESBLs) among clinical isolates of Klebsiella pneumoniae


Roman Franiczek | Barbara Krzyżanowska | Maciej Danielewski | Grażyna Mokracka-Latajka

Forum Zakażeń 2011;2(4):115–120

 

Wrażliwość klinicznych szczepów Klebsiella pneumoniae na antyseptyki stosowane w leczeniu ran

Sensitivity of nosocomial Klebsiella pneumoniae strains to antiseptics used in wound treatment


Marzenna Bartoszewicz | Adam Junka | Danuta Smutnicka

Forum Zakażeń 2011;2(4):121–127

 

„Oldies but goldies” – sieć większa jako opatrunek antybakteryjny. Część I

„Oldies but goldies” – use of greater omentum as a antimicrobial dressing. Part I


Adam Domanasiewicz | Beata Mączyńska

Forum Zakażeń 2011;2(4):129–132

 

Prawne następstwa braku zgody pacjenta na leczenie

Legal consequences of patient’s consent lack to treatment


Anna Dalkowska

Forum Zakażeń 2011;2(4):133–137

 

Zakażenie Pseudomonas aeruginosa palców ręki po replantacji – analiza przypadku

The local infection by Pseudomonas aeruginosa after fingers replantation − the case report


Anna Chrapusta | Kazimierz Cieślik | Jacek Puchała

Forum Zakażeń 2011;2(4):139–142

 

Sprawozdanie ze spotkań zorganizowanych we Wrocławiu z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach

Forum Ekspertów pt. „Chrońmy antybiotyki” − 17. 11.2011
Konferencja pt. „Biegunki infekcyjne – etiologia, epidemiologia i leczenie” – 30. 11. 2011


Beata Mączyńska

Forum Zakażeń 2011;2(4):143–146

Evereth Publishing