Forum Zakażeń 2012;3(3):113–172

Postępowanie w przypadku zakażenia Clostridium difficile – aktualne dane i zalecenia

The management of Clostridium difficile infection – new data and recommendations


Hanna M. Pituch

Forum Zakażeń 2012;3(3):113–119

 

Zasadność stosowania probiotyków w określonych schorzeniach i prewencji tych schorzeń, z uwzględnieniem czynników warunkujących efektywność poszczególnych szczepów

Validity of the use of probiotics in the prevention of certain diseases and prevention of these diseases, taking into account factors determining the effectiveness of different strains of probiotic


Monika Paul-Samojedny

Forum Zakażeń 2012;3(3):121–130

 

Obecne możliwości leczenia ciężkich zakażeń z udziałem antybiotyków

Current treatment options for severe infections with antibiotics


Beata Kowalska-Krochmal

Forum Zakażeń 2012;3(3):131–137

 

Wlew ciągły antybiotyków jako metoda leczenia zakażeń bakteryjnych

The continuous infusion of antibiotics as a treatment option in bacterial infections


Zbigniew Rybicki | Aneta Guzek | Dariusz Tomaszewski

Forum Zakażeń 2012;3(3):139-143

 

Rola substancji pomocniczych wchodzących w skład preparatów do dezynfekcji rąk i skóry

Role of excipients in hand and skin disinfection products


Krzysztof Kłusewicz | Emilia Szumska

Forum Zakażeń 2012;3(3):145–147

 

Kwas hialuronowy w naprawie uszkodzeń tkankowych pochwy, szyjki macicy i sromu – niehormonalna opcja leczenia atrofii urogenitalnej

Hyaluronic acid in tissue damage repair of vagina, uterine cervix and vulva – a non-hormonal option of urogenital atrophy treatment


Jacek Tomaszewski

Forum Zakażeń 2012;3(3):157–166

 

Odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne za szkody wyrządzone przy leczeniu. Analiza roszczeń odszkodowawczych pacjentów na podstawie orzecznictwa sądów

Monetary compensation and redress for injury caused during the course of medical treatment. Analysis of patients’ claims on the basis of case law


Anna Dalkowska

Forum Zakażeń 2012;3(3):167–172

Evereth Publishing