Forum Zakażeń 2013;4(3):157–232

Echinokandyny – aktywność mikrobiologiczna, znaczenie w leczeniu i profilaktyce grzybic

Echinocandins – microbiological activity, importance in the treatment and prophylaxis of fungal infections


Urszula Nawrot

Forum Zakażeń 2013;4(3):157–163

 

Znaczenie kliniczne Stenotrophomonas maltophilia

Clinical significance of Stenotrophomonas maltophilia


Dorota Bartoszek | Małgorzata Fleischer

Forum Zakażeń 2013;4(3):165–171

 

Profilaktyka zaburzeń układu pokarmowego podczas terapii antybiotykami makrolidowymi

Prevention of the digestive system disorders during treatment with macrolide antibiotics


Ariel Liebert | Ewelina Kałużna | Maria Kłopocka

Forum Zakażeń 2013;4(3):173–179

 

Badania przesiewowe i diagnostyka zakażeń MRSA

Diagnostics and screening of MRSA infections


Edyta Podsiadły | Urszula Demkow

Forum Zakażeń 2013;4(3):181–185

 

Czy bawełniane obłożenia pola operacyjnego oraz fartuchy wielokrotnego użytku, stosowane w zabiegach wysokiego ryzyka, są zagrożeniem dla chorych i personelu medycznego?

Do cotton fabrics – surgical drapes and reusable gowns – pose a danger to patients and medical staff in high-risk procedures?


Beata Sokół-Leszczyńska | Piotr Leszczyński | Marta Wróblewska

Forum Zakażeń 2013;4(3):187–197

 

Higiena rąk obowiązkiem personelu mającego kontakt z pacjentami

Hand hygiene as a duty of health care personnel having contact with the patients


Maria Ciuruś

Forum Zakażeń 2013;4(3):199–205

 

Zmiany w charakterystyce złożonego preparatu przeciwmalarycznego Malarone (atowakwon/proguanil)

Changes in characteristic of antimalarial drug Malarone® (atovaquone/proguanil)


Piotr Kajfasz

Forum Zakażeń 2013;4(3):207–210

 

Krztusiec – powracająca choroba zakaźna. Scenariusz kliniczny z omówieniem aktualnej sytuacji epidemicznej i profilaktyki

Pertussis – reemerging infectious disease. Clinical scenario with overview of the current epidemic situation and the disease prevention


Ernest Kuchar | Aneta Nitsch-Osuch | Leszek Szenborn

Forum Zakażeń 2013;4(3):211–216

 

Zastosowanie rifaksyminy w zapobieganiu i leczeniu encefalopatii wątrobowej

Rifaximin in prevention and treatment of hepatic encephalopathy


Henryka Mięgoć | Marta Piekarska | Alicja D. Wandałowicz

Forum Zakażeń 2013;4(3):217–221

 

Kaspofungina (Cancidas) w leczeniu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii Candida albicans

Caspofungin (Cancidas®) in the treatment for Candida albicans meningitis


Dorota Czechowska | Urszula Dziuk | Mariusz Czechowski

Forum Zakażeń 2013;4(3):223–227

 

Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B interferonem pegylowanym alfa-2a – opis przypadków

Treatment of chronic viral hepatitis B using pegylated interferon alpha-2a – presentation of selected cases


Robert Pleśniak | Marcin Hawro

Forum Zakażeń 2013;4(3):229–232

Evereth Publishing