Forum Zakażeń 2013;4(6):329–390

Rola laktoferyny w zakażeniach i zapaleniu

The role of lactoferrin in infections and inflammation

Jolanta Artym | Michał Zimecki

Forum Zakażeń 2013;4(6):329–345


Zastosowanie badań molekularnych w rozpoznawaniu i różnicowaniu chorób zakaźnych

Application of molecular analysis in the diagnosis and differentiation of infectious diseases

Ewa Balcerczak

Forum Zakażeń 2013;4(6):347–350


Zapobieganie i leczenie zakażenia wirusem cytomegalii u chorych po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych

Prevention and treatment of cytomegalovirus infection in hematopoietic cell transplantation patients

Sylwia Oborska | Krzysztof Gawroński | Piotr Rzepecki

Forum Zakażeń 2013;4(6):351–355


Inwazyjna choroba meningokokowa u dzieci

Invasive meningococcal disease in children

Ewa Talarek

Forum Zakażeń 2013;4(6):357–364


Szczepienia niemowląt przeciwko rotawirusom – czy ochronę populacyjną zyskują starsze dzieci i dorośli?

Infant rotaviral immunization – do older children and adults benefit from herd protection?

Ernest Kuchar | Aneta Nitsch-Osuch | Leszek Szenborn

Forum Zakażeń 2013;4(6):365–371


Rola wyciągów z żurawiny wielkoowocowej i pietruszki zwyczajnej w leczeniu wspomagającym zakażenia układu moczowego

The role of extract from cranberry and parsley in supporting of the urinary tract infections treatment

Justyna Baraniak

Forum Zakażeń 2013;4(6):373–377


Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania cefakloru w anginie paciorkowcowej u dzieci – przegląd piśmiennictwa

Efficacy and safety of cefaclor in the treatment of streptococcal pharyngotonsillitis in children – literature review

Renata Kuczyńska

Forum Zakażeń 2013;4(6):379–381


Wybrane doniesienia z konferencji CROI i IC AAC ze szczególnym uwzględnieniem danych na temat atazanawiru wzmacnianego rytonawirem

Highlights from the international conferences CROI and IC AAC concerning antiretroviral therapy including data about ritonavir boosted atazanavir

Monika Bociąga-Jasik | Anna Kalinowska-Nowak | Aleksander Garlicki

Forum Zakażeń 2013;4(6):383–386


Doniesienie z 14. konferencji EACS

Highlights from 14th EACS conference: changes in guidelines concerning introduction of antiretroviral therapy and treatment of HIV-infected pregnant women as well as assessment of efficacy and safety of therapy with ritonavir boosted atazanavir in „real-life”

Monika Bociąga-Jasik | Paweł Skwara | Aleksander Garlicki

Forum Zakażeń 2013;4(6):387–390

Evereth Publishing