Forum Zakażeń 2014;5(2):61–141

Wstępne wyniki leczenia tlenem hiperbarycznym zakażeń tkanek miękkich

The first preliminary assessment of hyperbaric oxygen theraphy in the treatment of infected soft tissue

Ewa Kobielska | Anna Chrapusta | Wojciech Mudyna

Forum Zakażeń 2014;5(2):61–65


Hipotermia okołooperacyjna – czynnik zwiększający ryzyko powikłań infekcyjnych

Perioperative hypothermia as a cause of increased risk of infections

Bartosz Horosz | Małgorzata Malec-Milewska

Forum Zakażeń 2014;5(2):67–71


Charakterystyka mikrobiologiczna bakterii z rodzaju Legionella: postacie kliniczne zakażeń, diagnostyka i leczenie – część II 

Microbiological characteristic bacteria of the genus Legionella: clinical forms of infection, diagnosis and treatment – part II

Agnieszka Sikora | Małgorzata Wójtowicz-Bobin | Anna Sikora | Maria Kozioł-Montewka | Dagmara Strzelec-Nowak

Forum Zakażeń 2014;5(2):73–77


Znaczenie higieny rąk u pracowników służby zdrowia

Role of hand hygiene among heathcare personnel

Olga Goślińska-Kuźniarek | Tomasz M. Karpiński

Forum Zakażeń 2014;5(2):79–84 


Rola azytromycyny w bakteryjnych zakażeniach górnych dróg oddechowych u dzieci

Role of azithromycin in upper respiratory tract infections in children

Beata Zielnik-Jurkiewicz

Forum Zakażeń 2014;5(2):85–92


Czy powierzchnie wykonane z miedzi i stopów miedzi mogą pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się infekcji wirusowych?

Can surface made from copper and copper alloys help us to prevent the spread of viral infection?

Krzysztof Szufnarowski

Forum Zakażeń 2014;5(2):93–95


Terapia przeciwwirusowa chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C i zaawansowanym włóknieniem lub marskością wątroby 

Antiviral treatment of chronic hepatitis C in patients wuth advanced liver fibrosis or cirrhosis

Dorota Zarębska-Michaluk | Katarzyna Paluch | Wiesław Kryczka

Forum Zakażeń 2014;5(2):97–106


Strategie leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B w 2014 roku: pegylowany interferon alfa-2a analogi nukleot(z)ydowe 2 – kryteria wyboru

Strategies of treatment of chronic hepatitis B in the year 2014: pegylated interferon alpha-2a, nucleit(z)ide analogues – selection criteria

Robert Pleśniak | Marcin Hawro

Forum Zakażeń 2014;5(2):107–110


Lactobacillus rhamnosus GG w świetle badań klinicznych 

Review of clinical trials on Lactobacillus rhamnosus GG

Maria Kotowska | Piotr Albrecht

Forum Zakażeń 2014;5(2):111–119


XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Sekcji Zakażeń Chirurgicznych towarzystwa chirurgów polskich 

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych

Forum Zakażeń 2014;5(2):121-141 

Evereth Publishing