Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(1):1-69

Аllogeneic fetal fibroblasts applying in treatment of dermal burns in patients after explosion in coal mines

Zastosowanie allogenicznych fibroblastów w leczeniu oparzeń skóry u pacjentów po wybuchu w kopalni węgla


Vladislav K. Grіn| Еmil YA. Fіstаl | Andriy G. Рораndорulо | Vitaliy V. Sоlоshеnkо | Natalia N. Fіstаl |Yаroslav А. Rоsрора

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(1):1–6

 

The knowledge about burn first aid among Young physicians in Malopolska region – a pilot study

Wiedza o pierwszej pomocy w oparzeniach wśród młodych lekarzy w Małopolsce – badanie pilotażowe


Katarzyna Nessler | Michał Nessler | Anna Krztoń-Krolewieck a | Anna Chrapusta2 | Adam Windak

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(1):7–13 

 

Terapia żywieniowa dorosłych pacjentów w chorobie oparzeniowej

Nutritional therapy of adults in burn injury


Maciej Koźlik | Michał Kazanowski | Andrzej Krajewski

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(1):15–18

 

Uwagi anatomiczne i preparowanie płata przedniobocznego uda

Anterolateral thigh flap – anatomical remarks and surgical procedure


Michał Charytonowicz | Daria Charytonowicz | Jerzy Strużyna | Maciej Kuczyński | Ryszard Mądry

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(1):19–22

 

Zespół Lyella powikłany sepsą gronkowcową i niewydolnością wielonarządową – opis przypadku

Lyell’s syndrome complicated by Staphylococcus aureus sepsis and multiple organ dysfunction – a case report


Tomasz Korzeniowski | Jerzy Strużyna | Ryszard Mądry | Grzegorz Wilhelm | Magdalena Bugaj | Sergey Antonov | Michał Charytonowicz

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(1):23–26  

 

Leczenie odmrożeń z zastosowaniem substytutu naskórka – opis przypadku

Treatment of frostbites – eff ectiveness of dermal substitute application on frostbite wounds – a case report


Ryszard Mądry | Jerzy Strużyna | Daria Charytonowicz | Michał Charytonowicz | Magdalena Bugaj | Sergey Antonov | Anna Chrapusta | Andrzej Krajewski

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(1):27–39  

 

17. SYMPOZJUM „OPARZENIA 2014”
Poznań, 29–31 maja 2014


Streszczenia zgłoszone do 14 maja 2014 roku

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(1):49–69

Evereth Publishing