Forum Zakażeń 2012;3(2):71–76

Aquacel Ag w leczeniu oparzeń IIb i IIb/III stopnia ręki u dorosłych – doświadczenia własne 

Aquacel Ag in the treatment of the IIb and IIb/III hand burn in adults – own experience

Anna Chrapusta | Rafał Pabiańczyk | Michał Nessler | Katarzyna Nessler | Kazimierz Cieślik

Forum Zakażeń 2012;3(2):71–76


Ocena wrażliwości szczepów Staphylococcus aureus na wankomycynę przy użyciu pasków wysyconych antybiotykiem w gradiencie stężeń

Evaluation of susceptibility to vancomycin of Staphylococcus aureus strains with utilizing strips with gradient of antibiotic concentration

Beata Kowalska-Krochmal | Izabela Dolna

Forum Zakażeń 2012;3(2):77–81


Czynniki wirulencji i chorobotwórczość gronkowców koagulazo-ujemnych

Virulence factors and pathogenicity of Coagulase-Negative Staphylococci

Joanna Nowicka | Marzenna Bartoszewicz | Anna Rygiel

Forum Zakażeń 2012;3(2):83–89


Waginoza bakteryjna − diagnostyka, nowe opcje leczenia i zapobiegania

Bacterial vaginosis − diagnostics, new options of treatment and prevention

Beata Mączyńska

Forum Zakażeń 2012;3(2):91–97


Wojewódzkie Komisje do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

The Regional Commissions in charge of deciding the question of medical events

Anna Dalkowska

Forum Zakażeń 2012;3(2):99–103


Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego u chorej po cięciu cesarskim – opis przypadku

Pseudomembranous colitis in a patient after cesarean section − case report

Urszula Zielińska-Borkowska | Małgorzata Złotorowicz

Forum Zakażeń 2012;3(2):105–108


V Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu „Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń”

pt. „Problemy w leczeniu ciężkich i powikłanych infekcji”
Kudowa Zdrój, 22–24 marca 2012 roku

Forum Zakażeń 2012;3(2):109–111

Evereth Publishing