Forum Zakażeń 2014;5(4):199–256

KOLONIZACJA STREPTOCOCCUS AGALACTIAE U CIĘŻARNYCH – CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA W REGIONIE KRAPKOWIC

THE COLONIZATION OF STREPTOCOCCUS AGALACTIAE IN PREGNANT WOMEN – PREVALENCE IN THE REGION KRAPKOWICE


KATARZYNA SEWERYN-SERKIS | BEATA KOWALSKA-KROCHMAL

FORUM ZAKAŻEŃ 2014;5(4):199–203

 

NOSICIELSTWO STAPHYLOCOCCUS AUREUS W JAMIE NOSOWEJ JAKO CZYNNIK RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 

NASAL CARRIAGE OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS AS A RISK OF NOSOCOMIAL INFECTIONS


MAŁGORZATA M. KOZIOŁ | AGNIESZKA SIKORA | SYLWIA TARGOŃSKA | ANNA SIKORA

FORUM ZAKAŻEŃ 2014;5(4):205–209

 

KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU – AKTUALNE DANE EPIDEMIOLOGICZNE 

TICK BORN ENCEPHALITIS – CURRENT EPIDEMIOLOGICAL DATA


JOANNA ZAJKOWSKA

FORUM ZAKAŻEŃ 2014;5(4):211–215

 

ZNACZENIE EDUKACJI I OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W PROFILAKTYCE DŁUGOTERMINOWEJ ZAKAŻENIA MIEJSCA OPEROWANEGO. CZĘŚĆ 1. ROLA PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I PIELĘGNIARKI CHIRURGICZNEJ W PRZYGOTOWANIU CHOREGO DO PLANOWEGO ZABIEGU OPERACYJNEGO 

ROLE OF EDUCATION AND NURSING CARE IN THE LONG-TERM PREVENTION OF SURGICAL SITE INFECTION. PART 1. THE ROLE OF PRIMARY NURSE AND SURGICAL NURSE IN PREPARING PATIENTS TO UNDERGO ELECTIVE SURGERY


JUSTYNA CWAJDA-BIAŁASIK | MARIA T. SZEWCZYK | PAULINA MOŚCICKA | KATARZYNA CIERZNIAKOWSKA

FORUM ZAKAŻEŃ 2014;5(4):217–223

 

Opieka pielęgniarska jako ważny element prewencji VAP , zdarzenia niepożądanego występującego u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej terapii 

Nursing care as an important part of the prevention of vap – an adverse event occuring in mechanically ventilated patients in intensive care units


Dorota Pilch

Forum Zakażeń 2014;5(4):225–233

 

Sterylizacja tlenkiem etylenu – ekonomika stosowania oraz bezpieczeństwo Sterylizacja tlenkiem etylenu – ekonomika stosowania oraz bezpieczeństwo

Sterilisation with ethylene oxide – economics and safety


Jarosław Czapliński

Forum Zakażeń 2014;5(4):235–237

 

DIAGNOSTYKA WIRUSOLOGICZNA Z UWZGLĘDNIENIEM ZAKAŻEŃ HBV, HCV I HIV

DIAGNOSTICS OF VIRAL INFECTIONS WITH SPECIAL REGARD TO HBV, HCV AND HIV


ANNA BOROŃ-KACZMARSKA

FORUM ZAKAŻEŃ 2014;5(4):239–246

 

 

NOWOCZESNA TERAPIA JEDNOTABLETKOWA U PACJENTÓW ZAKAŻONYCH HIV 

INNOVATIVE SINGLE-TABLET REGIMEN IN HIV PATIENTS


BŁAŻEJ ROZPŁOCHOWSKI | IWONA MOZER-LISEWSKA

FORUM ZAKAŻEŃ 2014;5(4):247–251

 

 

LECZENIE ZAKAŻEŃ HCV PEGYLOWANYM INTERFERONEM ALFA-2A I RYBAWIRYNĄ U DZIECI 

TREATMENT OF HCV INFECTION IN CHILDREN WITH PEGYLATED INTERFERON ALFA-2A AND RIBAVIRIN


MAŁGORZATA PAWŁOWSKA

FORUM ZAKAŻEŃ 2014;5(4):253–256

Evereth Publishing