Forum Zakażeń 2014;5(5):257–325

Zakażenia krwi związane z dostępem naczyniowym w oddziale intensywnej terapii Szpitala Uniwersyteckiego we Wrocławiu – wyniki obserwacji według projektu INICC

Catheter-associated blood stream infections in an intensive care unit of a University Hospital in Wroclaw – International Nosocomial Infection Control Consortium’s findings

Wiesława Duszyńska | Victor D. Rosenthal | Barbara Dragan | Agnieszka Litwin | Ewa Woźnica | Andrzej Kübler

Forum Zakażeń 2014;5(5):257–262


Ekspozycja zawodowa na krew i materiał potencjalnie zakaźny pracowników okręgowego szpitala kolejowego w Katowicach w latach 2007–2012 

Occupational exposure to potentially infectious material among workers of district railway hospital in Katowice, in years 2007–2012

Dorota Paruzel | Bogumiła Braczkowska | Małgorzata Kowalska

Forum Zakażeń 2014;5(5):263–269


Wybrane strategie zwalczania biofilmów w zakażeniach. Część I. Potencjał terapeutyczny peptydów przeciwdrobnoustrojowych 

New strategies to combat biofilm-associated infections. Part I. The therapeutic potential of antimicrobial peptides

Barbara Różalska | Aleksandra Budzyńska | Bartłomiej Micota | Beata Sadowska

Forum Zakażeń 2014;5(5):271–278


Wybrane strategie zwalczania biofilmów w zakażeniach. Część 2. Terapia fotodynamiczna 

New strategies to combat biofilm-associated infections. Part 2. Photodynamic therapy

Beata Sadowska | Małgorzata Paszkiewicz |Marzena Więckowska-Szakiel | Barbara Różalska

Forum Zakażeń 2014;5(5):279–286


Diagnostyka i leczenie inwazyjnych zakażeń grzybiczych w oddziałach intensywnej terapii 

Diagnosis and treatment of invasive fungal disease in the intensive care unit

Mirosław Czuczwar | Alicja Bartkowska-Śniatkowska | Katarzyna Witulska | Dariusz Onichimowski |Jacek Cięszczyk | Dariusz Maciejewski

Forum Zakażeń 2014;5(5):287–296


Rola jednorazowych obłożeń pola operacyjnego w profilaktyce zakażeń miejsca operowanego 

The role of the disposable surgical drapes in the prevention of surgical site infections

Agnieszka Sikora | Anna Sikora

Forum Zakażeń 2014;5(5):297–301


Clostridium perfringens przyczyną biegunki poantybiotykowej 

Clostridium perfringens may cause antibiotic -associated diarrhoea

Anna Doszyń | Magdalena Dubińska

Forum Zakażeń 2014;5(5):303–306


Alternatywne opcje ograniczania rozprzestrzeniania się Clostridium difficile na oddziałach szpitalnych 

Alternative methods for limiting the propagation of Clostridium difficile on wards

Krzysztof Szufnarowski | Katarzyna Romanowska | Wojciech Witkiewicz

Forum Zakażeń 2014;5(5):307–309


Odpowiedzialność karna lekarza za błąd medyczny 

Doctors’ criminal liability for medical errors

Maria Anna Dalkowska

Forum Zakażeń 2014;5(5):311–316


VII Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu „Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń”

Kudowa zdrój, 16–18 października 2014

Streszczenia zgłoszone do 2 października 2014 roku

Forum Zakażeń 2014;5(5):317-325

Evereth Publishing