Wydawca

Redaktor Inicjujący
Monika Gostołek

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece zamieszcza płatne ogłoszenia reklamowe.
Cennik dostępny jest u Wydawcy. Szczegółowych informacji udziela:

22 813 21 92

+48 609 011 810

m.gostolek@new.evereth.pl

Redaktor Prowadzący
i Językowy

Dorota Zwierzchowska

Korekta językowa i redakcja czasopisma.

22 813 21 92

+48 885 243 441

d.zwierzchowska@new.evereth.pl

Zezwolenia
Mariola Piotrowska

Korespondencję w sprawie zezwoleń na przedruk całości lub wybranej części periodyku prosimy kierować do:

22 813 21 92

+48 667 995 604

m.piotrowska@new.evereth.pl

Reprinty komercyjne
Krzysztof Nowiński

Firmy zainteresowane zakupieniem reprintów z artykułów publikowanych na łamach czasopisma prosimy o kontakt z:

22 813 21 92

+48 724 995 604

k.nowinski@new.evereth.pl

Suplementy

Redakcja i Wydawca czasopisma Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece zapraszają do współpracy przy publikacji suplementów tematycznych i materiałów konferencyjnych. Wydania takie są zamawiane i w pełni finansowane przez zlecające instytucje naukowe bądź komercyjne. Zamawiane nakłady są przekazywane do indywidualnej dystrybucji zainteresowanych lub wysyłane do wszystkich prenumeratorów czasopisma.

Nota

Copyright by Evereth Publishing Sp. z o.o., Warszawa Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana i rozpowszechniana  w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie bez pisemnej zgody Evereth Publishing Sp. z o.o. Wydawca i Redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam. Poglądy wyrażane na łamach czasopisma są wyłącznie poglądami Autorów i nie mogą być utożsamiane z poglądami Redakcji i Wydawcy.
Częstotliwość: półrocznik
Wersja pierwotna: forma drukowana
ISSN 2391-7970
e-ISSN 2450-1204
Nakład: do 2500

Evereth Publishing