Forum Zakażeń 2014;5(6):327–405

Profesor Ludwik Hirszfeld (1884–1954) – wybitny uczony, humanista i patriota W 130. rocznicę urodzin, W 60. rocznicę śmierci

Kazimierz Kochman

Forum Zakażeń 2014;5(6):327–330


Cefaklor alternatywą dla penicyliny w leczeniu anginy paciorkowcowej u dzieci?

List do redakcji

Elżbieta Mazur

Forum Zakażeń 2014;5(6):331–334


Choroba wirusowa Ebola

Ebola virus disease

Małgorzata Polz-Dacewicz

Forum Zakażeń 2014;5(6):335–340


Clostridium difficile – źródła zakażeń, czynniki wirulencji

Clostridium Difficile – Source of infections, virulence factors

Eugenia Gospodarek | Agnieszka Mikucka | Krzysztof Skowron

Forum Zakażeń 2014;5(6):341–348


Niezamierzona hipotermia okołooperacyjna a zakażenie miejsca operowanego

Inadvertent perioperative hypothermia and surgical site infections

Artur Adamiec | Hanna Misiołek

Forum Zakażeń 2014;5(6):349–353


Znaczenie tobramycyny w leczeniu zakażeń, w tym szczególnie z udziałem Pseudomonas aeruginosa

The importance of tobramycin for the treatment of infections, especially involving Pseudomonas aeruginosa

Beata Kowalska-Krochmal

Forum Zakażeń 2014;5(6):355–360


Rola flucytozyny w leczeniu ciężkich zakażeń grzybiczych w Oddziale Intensywnej Terapii

The treatment of serious fungal infections in the intensive care unit the –  role of flucytosine

Wojciech Gaszyński

Forum Zakażeń 2014;5(6):361–364


Bezpieczeństwo narzędzi w dezynfekcji manualnej

The safety of instruments in manual disinfection

Bożenna Jakimiak | Ewa Rohm-Rodowald

Forum Zakażeń 2014;5(6):365–371


Jakość instrumentarium chirurgicznego a zakażenia szpitalne

The quality of surgical instruments and nosocomial infections

Maria Budnik-Szymoniuk | Wiesława Kujawa | Halina Basińska-Drozd | Agnieszka Pluta | Paulina Pałka

Forum Zakażeń 2014;5(6):373–378


Zastosowanie doustnych płynów nawadniających i probiotyków w leczeniu ostrej biegunki infekcyjnej u dzieci

The use of oral rehydration solution and probiotics in the treatment of acute infectious diarrhea in children

Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Julia Gawryjołek | Inga Adamska

Forum Zakażeń 2014;5(6):379–384


Wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 – wpływ na układ immunologiczny u pacjentów żywionych pozajelitowo z nowotworem złośliwym

The effect of adding omega-3 fatty acids to parenteral nutrition on immunity in cancer patients

Aleksandra Kapała

Forum Zakażeń 2014;5(6):385–390


Rejestracja antyseptyku jako produktu leczniczego

Registration of anantiseptic as a medicinal product

Przemysław Dalkowski | Anna Dalkowska

Forum Zakażeń 2014;5(6):391–395


Zakażenie krwi związane z dostępem naczyniowym o etiologii Candida glabrata – opis przypadku

Catheter-related blood stream infection due to Candida glabrata – a case report

Beata Sulik-Tyszka | Justyna Cieślik | Grzegorz Niewiński | Ewa Swoboda-Kopeć

Forum Zakażeń 2014;5(6):397–399


Zapalenie płuc o etiologii Legionella pneumophila leczone w oddziale intensywnej terapii z zastosowaniem pozaustrojowej eliminacji endotoksyn

Treatment of Legionella pneumophila infection in the intensive care unit and the effect of endotoxin elimination therapy

Anna Kupiec | Maciej Guziński | Agata Chalasiewicz | Barbara Adamik | Wiesława Duszyńska

Forum Zakażeń 2014;5(6):401–405

Evereth Publishing