Nasze czasopisma medyczne

Wydajemy cenione i rozpoznawalne w branży czasopisma naukowe, które nie tylko budują pomost merytorycznej współpracy i wymiany poglądów pomiędzy środowiskiem lekarskim a farmaceutycznym, ale przede wszystkim są źródłem interdyscyplinarnej, rzetelnej wiedzy dotyczącej rozwoju medycyny w danym obszarze.
 

Forum Leczenia Ran

» Oficjalne czasopismo naukowe Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran
» Za publikację Autorowi przysługuje 5 punktów MNiSzW.
» Kwartalnik

Prenumerata
Archiwum
Zgłoś pracę

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia

» Oficjalne czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej; Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
» 6 punktów według oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2015
» Kwartalnik

Prenumerata
Archiwum
Zgłoś pracę

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece

» Oficjalne czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
» Posiada afiliację aż 5 Towarzystw: Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego, Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego, Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych i Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych
» Kwartalnik

Prenumerata
Archiwum
Zgłoś pracę

Biblioteka Faktów

» Czasopismo medyczne będące starannie opracowanym zbiorem i przeglądem aktualnej wiedzy medycznej, wspierającym personel medyczny w podejmowaniu trudnych decyzji związanych z codzienną praktyką kliniczną.
» Kwartalnik

Archiwum

Custom publishing
Od lat świadczymy także usługi custom publishing, gwarantując najwyższą jakość i wysoki poziom merytoryczny publikacji.

Oferujemy:
• kompleksową obsługę wydawniczą;
• przygotowanie redakcyjne treści,
• korektę,
• opracowanie graficzne,
• druk,
• sprzedaż reklam
• szeroką promocję.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie custom publishing, skontaktuj się z nami: k.nowinski@new.evereth.pl.
Custom publishing
Od lat świadczymy także usługi custom publishing, gwarantując najwyższą jakość i wysoki poziom merytoryczny publikacji.

Oferujemy:
• kompleksową obsługę wydawniczą;
• przygotowanie redakcyjne treści,
• korektę,
• opracowanie graficzne,
• druk,
• sprzedaż reklam
• szeroką promocję.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie custom publishing, skontaktuj się z nami: k.nowinski@new.evereth.pl.
Evereth Publishing