Peristomal skin disorders


Zbigniew Banaszkiewicz1 | Katarzyna Cierzniakowska1, 2 | Paweł Jarmocik1 | Arkadiusz Jawień3

1 Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu

2 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu 3 Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu

⇒ Zbigniew Banaszkiewicz, Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, Tel.: (52) 365 52 32, Fax: (52) 365 57 82

Wpłynęło: 05.01.2013

Zaakceptowano: 15.03.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/lr2013002

Leczenie Ran 2013;10(1):1–6

Streszczenie: W Polsce osoby ze stomią – dzięki prawidłowej opiece i dostępności do nowoczesnego sprzętu stomijnego żyją w komfortowych warunkach. Miejscowe powikłania stomii występują stosunkowo często, lecz szybkie i prawidłowe postępowanie prowadzi do ich ustąpienia. Istotna jest stała edukacja pacjentów ze stomią, która powinna rozpocząć się od momentu przygotowania do operacji i być kontynuowana przez cały okres życia ze stomią. Choroby skóry wokół stomii (rany powstałe w następstwie urazu mechanicznego, kontaktowe zapalenie skóry, zakażenia skóry, zmiany alergiczne), mimo mniejszego ciężaru gatunkowego, mają negatywny wpływ na jakość życia i utrudniają znacznie możliwość samoopieki. Stosowane obecnie standardy przygotowania do operacji i prawidłowa technika operacyjna znacznie poprawiły jakość wykonywanych stomii, a co za tym idzie – zmniejszyły ilość miejscowych powikłań. Pomimo tego nieodzowna jest możliwość stałego kontaktu z zespołem terapeutycznym i kontroli stomii w poradniach stomijnych. Daje to – prócz ciągłej edukacji – możliwość zastosowania nowoczesnego sprzętu stomijnego oraz specjalistycznych opatrunków dostosowanych do rodzaju rany.

Słowa kluczowe: stomia | zmiany skórne

Abstract: Nowadays ostomy care system in Poland made a big difference in stoma patient’s lives. However side complications from an ostomy occur quite often but most of them can be easily remedied once an adequate treatment is involved. Permanent education of stoma patients starting up from pre-operation planning throughout the whole length of time when having ostomy seems crucial to avoid such complications. Peristomal skin problems arising from any kind of irritation or infectious, allergic outbreak although most often mild may result either in decreased quality of life, or in restrictions in stoma care self-efficacy. Selecting stoma before surgery policy as well as adequate operational technique will always benefit in improved quality of stoma and thus decreased rate of stoma-related complications. Ostomy Outpatient Clinics offering comprehensive education, support and supply services for stoma patients and their families are indispensable in modern systems of stoma care.

Key words: ostomy | skin lesions


Udostępnij

Evereth Publishing