Zeszyt

Rocznik

„Wybrane aspekty jakości życia i funkcjonowania chorych wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych oraz ich opiekunów”

Marta Stodulska, Lidia Biłogan

  • 100% 100%

„Program progresywnej mobilizacji jako  zmiana postrzegania pobytu pacjenta w łóżku”

 Katarzyna Malinowska

  • 100% 100%

„Wrodzona przepuklina przeponowa u noworodka. Studia przypadków: odmienności w postępowaniu leczniczo-pielegnacyjnym”

 Iwona Stoń-Grula

  • 100% 100%

„Program higieny jamy ustnej jako profilaktyka zapalenia płuc u chorych wentylowanych mechanicznie”

Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska

  • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing