Zeszyt

Rocznik

„Wrażliwość klinicznych szczepów Klebsiella pneumoniae wywołujących zakażenia miejscowe w formie biofilmowej i planktonicznej na antyseptyki”

Przemysław Dalkowski, Marzenna Bartoszewicz, Adam Junka, Maciej Sopata

 • 100% 100%

„Wszawica w szkołach”

Dorota Gregorowicz-Warpas

 • 100% 100%

„Sterylizacja wyrobów medycznych w procesie walidowanym ”

Elżbieta Kutrowska

 • 100% 100%

„Mięsak Kaposiego okolicy przedsionka jamy ustnej – opis przypadku”

Piotr Przymuszała, Katarzyna Piotrowska, Barbara Dzięciołowska, Agata Kierepa, Iwona Mozer-Lisewska

 • 100% 100%

„Zakażenia Streptococcus agalactiae u kobiet ciężarnych i noworodków”

Agnieszka Sikora, Beata Rogulska, Anna Sikora, Małgorzata Wójtowicz-Bobin

 • 100% 100%

„Proces Dekontaminacji Wybranych Urządzeń z Napędem Motorowym”

Katarzyna Domrzalska, Jarosław Domrzalski

 • 100% 100%

„Autoimmunologiczne zapalenie mózgu z obecnością przeciwciał przeciwko receptorom  NMDA – przegląd aktualnego stanu wiedzy  w oparciu o  przypadek kliniczny”

Rafał Wójtowicz, Magdalena Krawiec, Piotr Orlicz

 • 100% 100%

„Wstępna ocena wpływu dekolonizacji jamy ustnej chlorheksydyną z użyciem zestawu szczoteczek na występowanie VAP – doświadczenia jednego ośrodka”

Marta Idziak, Agnieszka Litwin, Katarzyna Forkasiewicz, Natalia Kozera, Elżbieta Ostrowska, Wiesława Duszyńska

 • 100% 100%

„Gronkowiec złocisty metycylinowrażliwy – potencjał chorobotwórczy i lekowrażliwość”

Beata Kowalska-Krochmal

 • 100% 100%

„Ocena aktywności wirusobójczej produktów do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania i higienicznego mycia rąk w świetle kolejnych edycji normy PN-EN 14476”

Agnieszka Trzcińska, Agnieszka Częścik

 • 100% 100%

„Oporność na bezpośrednio działające leki anty-HCV – podsumowanie bieżącego stanu wiedzy”

Miłosz Parczewski

 • 100% 100%

„Wysoka skuteczność i bezpieczeństwo terapii ombitaswir/parytaprewir/rytonawir±dazabuwir±rybawiryna u chorych z koinfekcją HIV/HCV – od badań klinicznych do real-life”

Iwona Cielniak, Ewa Siwak

 • 100% 100%

„Podchloryny w leczeniu owrzodzeń. Fakty i mity”

Elżbieta Szkiler

 • 100% 100%

„Rola ryfaksyminy w leczeniu chorób zależnych od zespołu rozrostu bakteryjnego”

Anna M. Pietrzak

 • 100% 100%

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Evereth Publishing