Evereth zorganizuje I Forum Zakażeń!

4-6 kwietnia 2019 roku odbędzie się I Forum Zakażeń, interdyscyplinarna konferencja organizowana przez wydawcę naukowego punktowanego czasopisma „Forum Zakażeń”, Evereth Publishing. Przewodniczącą Komitetu Naukowego jest znana ekspert w dziedzinie zakażeń, dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, prof. nadzw.

Jak mówi Prezes Zarządu wydawnictwa Evereth Publishing, Mariola Piotrowska, zakażenia to niezwykle ważny temat, który wymaga interdyscyplinarnego dialogu i wielu perspektyw:

– Forum Zakażeń to w naszym zamyśle przestrzeń otwartego dialogu, która podobnie jak nasz periodyk  naukowy będzie merytorycznym spotkaniem specjalistów różnych dziedzin medycyny, spotykających się w swojej pracy z zakażeniami – mówi Mariola Piotrowska. Błyskawiczne tempo, w jakim rozwijają szczepy oporne, wymaga od specjalistów ciągłego dokształcania się i aktualizowania wiedzy nt. prawidłowego postępowania. Za sprawą wybitnych wykładowców oraz interdyscyplinarnego programu, konferencja dostarczy uczestnikom najnowszych i najważniejszych informacji nt. zapobiegania oraz postępowania z zakażeniami. Chcemy zapewnić uczestnikom warunki do rozmowy i tworzenia nowych inicjatyw merytorycznych – dodaje.

Kliknij i przeczytaj więcej o nowej konferencji:

 

Zobacz również

Udostępnij

Evereth Publishing