The use of selected innovative methods of local treatment of chronic wounds in Buerger’s disease – a case report

Mateusz Skórka1 | Dariusz Bazaliński2, 3 | Marek Kucharzewski4, 5

ORCID*: 0000-0002-4401-6691 | 0000-0003-1717-1319 | 0000-0001-7950-679X

1 Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. św. Rodziny w Rudnej Małej
2 Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
3 Szpital Specjalistyczny – Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza w Brzozowie
4 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Nauk
Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
5 Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

Mateusz Skórka Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. św. Rodziny w Rudnej Małej, Rudna Mała 600, 36-060 Rudna Mała, e-mail: skorka.mateusz@op.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 26.01.2020

Zaakceptowano: 17.02.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2020004

Forum Leczenia Ran 2020;1(1):37–42

Streszczenie: Oczyszczenie zainfekowanej tkanki martwiczej jest jednym z kluczowych elementów miejscowego leczenia rany. Współczesne technologie pozwalają na szerokie wykorzystanie różnych metod i technik, które posiadają zarówno zalety, jak i wady. Wdrożone działania powinny cechować się jak najkrótszym czasem oczyszczenia rany i jak najmniejszym ryzykiem powikłań. Biochirurgia z wykorzystaniem larw Lucilia sericata oraz terapia ujemnym ciśnieniem mają szerokie możliwości zastosowania w medycynie XXI wieku. W pracy przedstawiono zastosowanie larw muchy zielonej oraz miejscowego systemu podciśnieniowego w leczeniu przewlekłej zakażonej rany u 35-letniego mężczyzny ze współistniejącą chorobą Buergera. Rezultaty leczenia przy pomocy połączenia tych dwóch metod doprowadziły w krótkim okresie do oczyszczenia rany z tkanki nekrotycznej oraz zainicjowały procesy regeneracyjne.

Słowa kluczowe: choroba Buergera, hiperalgezja, larwy Lucilia sericata, rana przewlekła, terapia podciśnieniowa

Abstract: Debridement of infected necrotic tissue is a key element of local wound treatment. Modern technologies allow the wide use of various methods and techniques, which have their advantages and disadvantages. Implemented procedures should favour the shortest possible cleaning time and the lowest possible risk of complications. Bio-surgery using Lucilia sericata larvae and negative pressure therapy have a wide range of applications in 21st century medicine. The use of green fly larvae and a local vacuum system in the treatment of a chronic infected wound in a 35-year-old man with coexisting Buerger disease is presented. The combination of these two methods resulted in thorough debridement of necrotic tissue in a short period of time and initiation of regenerative processes.

Key words: Buerger’s disease, chronic wound vacuum therapy, hyperalgesia, larvae Lucilia sericata

Udostępnij

Evereth Publishing