Biblioteka Faktów 6/2017

Zastosowanie nowoczesnych opatrunków zawierających siarczan srebra w technologii TLC

 

Efektywność wysokochłonnych opatrunków lipidokoloidowych zawierających włókna poliakrylanu i jony srebra w fazie zapalnej gojenia ran przewlekłych


Maciej Zieliński, Tomasz Banasiewicz, Zbigniew Krasiński, Arkadiusz Jawień, Marcin Gabriel

Biblioteka Faktów 6/2017

 

Zastosowanie kompleksowego leczenia miejscowego u pacjenta z mnogimi owrzodzeniami podudzi w przebiegu leukocytoklastycznego zapalenia naczyń (LCV) – opis przypadku


Maciej Sopata, Elżbieta Tomaszewska, Mateusz Sopata, Iwona Zaporowska-Stachowiak

Biblioteka Faktów 6/2017

 

Biofilm w żylnych owrzodzeniach podudzi – zastosowanie opatrunku UrgoClean® Ag. Analiza przypadku


Agnieszka Wołowicz

Biblioteka Faktów 6/2017

 

Rana w przebiegu ropowicy szyi z przetoką skórną


Tomasz Mazur, Jerzy Jakubiszyn

Biblioteka Faktów 6/2017

 

Przewlekłe rany śródstopia w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej


Monika Aleksy-Polipowska

Biblioteka Faktów 6/2017

 

Rana V palca ręki w wyniku oparzenia prądem elektrycznym


Monika Aleksy-Polipowska

Biblioteka Faktów 6/2017

 

Rana pourazowa podudzia prawego


Marta Bakowska

Biblioteka Faktów 6/2017

 

Rana owrzodzeniowa goleni o nieznanej etiologii


Grażyna van Deurse

Biblioteka Faktów 6/2017

 

Rana owrzodzeniowa goleni o podłożu niedrożności tętniczej


Grażyna van Deurse

Biblioteka Faktów 6/2017

 

Owrzodzenie palców stóp w przebiegu zarostowo-zakrzepowego zapalenia naczyń


Grażyna van Deurse

Biblioteka Faktów 6/2017

Zakażona rana owrzodzeniowa goleni w przebiegu zakrzepicy żył powierzchownych


Lidia Haliniak, Robert Wajda

Biblioteka Faktów 6/2017

 

Rana na skutek oparzenia termicznego


Joanna Dudek

Biblioteka Faktów 6/2017

 

Rany pooperacyjne po chirurgicznym zabiegu redukcji piersi


Alina Szymkowiak

Biblioteka Faktów 6/2017

 

Rana pooperacyjna z cechami infekcji


Agnieszka Piekarska

Biblioteka Faktów 6/2017

Rana odleżynowa na pośladku u pacjenta z dziecięcym porażeniem mózgowym i okresowym niedotlenieniem


Wioletta Smosna

Biblioteka Faktów 6/2017

Evereth Publishing