Leczenie Ran 2014;11(4):153-180

WPŁYW HORMONÓW TARCZYCY NA PROCES GOJENIA RAN – PRAWDA CZY TYLKO AKADEMICKA DYSKUSJA?

THE ROLE OF THYROID HORMONES IN WOUND HEALING – IS IT JUST A THEORETICAL DISCUSSION OR SOMETHING MORE?


MAREK KUCHARZEWSKI | PAWEŁ JONCZYK | MICHAŁ JANERKA | MAGDALENA POTEMPA

LECZENIE RAN 2014;11(4):153–157

 

OBSERVATIONAL STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PRESSURE ULCERS IN PALLIATIVE CARE – OWN EXPERIENCE

OBSERWACYJNE BADANIA NAD SKUTECZNOŚCIĄ PROFILAKTYKI PRZECIWODLEŻYNOWEJ W OPIECE PALIATYWNEJ – DOŚWIADCZENIA WŁASNE


MACIEJ SOPATA | ANNA GŁOWACKA | PRZEMYSŁAW MAŃKOWSKI | IWONA ZAPOROWSKA

LECZENIE RAN 2014;11(4):159–164

 

WYSTĘPOWANIE ODLEŻYN U CHORYCH PODCZAS HOSPITALIZACJI – DOŚWIADCZENIA WŁASNE

THE OCCURRENCE OF DECUBITUS ULCER AMONG PATIENTS DURING HOSPITALIZATION – OWN EXPERIENCE


ALEKSANDRA POPOW | MARIA SZEWCZYK | KATARZYNA CIERZNIAKOWSKA | ELŻBIETA KOZŁOWSKA | PAULINA MOŚCICKA

LECZENIE RAN 2014;11(4):165–171

 

WSTĘPNA OCENA ZASTOSOWANIA HIPERBARII TLENOWEJ W LECZENIU PRZEWLEKŁYCH RAN GOLENI – DOŚWIADCZENIA WŁASNE

THE PRELIMINARY ASSESSMENT OF HYPERBARIC OXYGEN THERAPY IN THE TREATMENT OF CHRONIC WOUNDS – OWN EXPERIENCE


ANNA CHRAPUSTA | EWA KOBIELSKA | WOJCIECH MUDYNA

LECZENIE RAN 2014;11(4):173–176

 

ŚWIĘTY PEREGRYN – PATRON CHORYCH NA OWRZODZENIA GOLENI

SAINT PEREGRIN – THE PATRON SAINT OF LEG ULCER PATIENTS


KATARZYNA WILEMSKA-KUCHARZEWSKA | PRZEMYSŁAW BARTNIK | ANNA SARAN | MAREK KUCHARZEWSKI

LECZENIE RAN 2014;11(4):177–180

Evereth Publishing