Recenzenci Czasopisma

Dr n. med. Anna Aftyka – Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Mgr Bogumiła Aziewicz-Gabis – Gabinet Leczenia Ran Przewlekłych w Koszalinie

Prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz – Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Mgr Adriana Borodzicz – Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka – Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM

Dr n. med. Justyna Cwajda-Białasik – Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

Dr n. med. Paweł Chomicki – Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Grażyna Dykowska – Zakład Ekonomiki i Prawa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Mgr Katarzyna Gajewska – Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Gaszyński – Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dr n. med. Dorota Gregorowicz-Warpas – Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Lek. med. Beata Horeczy – Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie

Lek. med. Bartosz Horosz – Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie

Dr n. med. Maciej Kołowca Poradnia Przychodnia Kardiochirurgiczna, Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej Lux-Med w Rzeszowie

Dr n. med. Katarzyna Kotfis – Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Mgr Marta Kotomska – Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Dr n. o zdr. Sabina Krupa – Zakład Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach – Oddział Kliniczny Neonatologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Dr n. med. Sylwia Krzemińska – Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Aleksandra Mączyńska – Team University Hospital Galway New Castle Road, Ireland

Mgr Magdalena Panek – Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Kliniki Chorób Dzieci Katedry Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski – Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Mgr Ilona Rozalska – Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie

Mec. Kinga Rudnik – Kancelaria Adwokacka w Żywcu

Lek. med. Emilia Sołtan – Klinika Traumatologii, Neurotraumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Okulistyki Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie

Dr n. med. Agnieszka Sulikowska – Zespół ds. zakażeń Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie

Dr n.med. Anna Ukleja – Zakład Żywienia Człowieka WUM w Warszawie

Dr hab. n. o zdr. Marta Wałaszek – Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Dr n. med. Marek Wojtaszek – Katedra Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Mgr Aleksandra Wróbel – Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi

Mgr Halina Zmuda-Trzebiatowska – Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Evereth Publishing