Waldemar Hołota1 | Robert Flisiak2 | Anna Boroń-Kaczmarska3 | Jacek Juszczyk4 | Małgorzata Pawłowska5 | Krzysztof Simon6 | Krzysztof Tomasiewicz7 | Piotr Małkowski8

1 prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu
2 prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
3 prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu
4 prof. dr hab. n. med. Jacek Juszczyk, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
5 prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wieku Rozwojowego Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu
6 prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon, Zakład Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
7 dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
8 prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Forum Zakażeń 2015;6(3):149–156

 

Udostępnij

Evereth Publishing