Forum Zakażeń 2016;7(5):313-405

Wpływ cefazoliny na tworzenie biofilmu przez kliniczne szczepy Staphylococcus epidermidis

Influence of cefazolin on a biofilm formation by clinical strains of Staphylococcus epidermidis

Joanna Nowicka | Grzegorz Chodaczek | Grażyna Gościniak

Forum Zakażeń 2016;7(5):313–318


Ocena kolonizacji wieloopornymi szczepami pacjentów przyjętych po zabiegach chirurgicznych na oddział intensywnej terapii szpitala klinicznego

Evaluation of colonisation by multidrug-resistant strains of patients in the intensive care unit after surgery

Katarzyna Jermakow | Małgorzata Fleischer | Magdalena Pajączkowska | Agnieszka Szczykutowicz | Anna Starczewska | Lidia Łysenko | Grażyna Durek | Grażyna Gościniak

Forum Zakażeń 2016;7(5):319–324


Mikrobiologiczne skażenie zabawek w oddziałach pediatrycznych

Microbiological contamination of toys in hospital pediatric departments

Magdalena P. Ozimek | Katarzyna A. Morawska | Olga Bortkiewicz |Małgorzata Fleischer

Forum Zakażeń 2016;7(5):325–330


Skuteczność mykafunginy w empirycznej, wyprzedzającej i celowanej terapii inwazyjnej choroby grzybiczej u dzieci z chorobami nowotworowymi lub poddawanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych

Efficacy of micafungin in empirical, preemptive and targeted therapy of invasive fungal disease in children with malignancy or undergoing stem cell transplantation

Jan Styczyński | Krzysztof Czyżewski | Patrycja Zalas-Więcek | Olga Gryniewicz-Kwiatkowska | Aneta Czajńska-Deptuła | Elwira Kulicka | Bożenna Debmowska-Bagińska | Katarzyna Semczuk| Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat | Anna Szmydki-Baran | Łukasz Hutnik | Michał Matysiak | Liliana Chełmecka-Wiktorczyk | Walentyna Balwierz | Joanna Klepacka | Renata Tomaszewska | Tomasz Szczepański | Olga Zając -Spychała | Jacek Wachowiak | Ninela Irga-Jaworska | Ewa Bień | Elżbieta Drożyńska | Marcin Płonowski | Maryna Krawczuk-Rybak | Tomasz Ociepa | Magdalena Bartnik | Paweł Wawryków | Filip Pierlejewski | Wojciech Młynarski | Zuzanna Gamrot-Pyka | Mariola Woszczyk | Zofia Małas | Wanda Badowska | Agnieszka Urbanek-Dądela | Grażyna Karolczyk | Weronika Stolpa | Grażyna Sobol-Milejska | Agnieszka Zaucha-Prażmo | Jerzy Kowalczyk | Jolanta Goździk | Jowita Frączkiewicz | Małgorzata Salamonowicz | Ewa Gorczyńska | Krzysztof Kałwak | Alicja Chybicka | Eugenia Gospodarek-Komkowska | Monika Pogorzała | Mariusz Wysocki

Forum Zakażeń 2016;7(5):331–336


Kontrola zakażeń miejsca operowanego w ortopedii

Inspection of surgical site infections in orthopedic surgery

Grzegorz Ziółkowski | Iwona Pawłowska | Tomasz Bielecki

Forum Zakażeń 2016;7(5):337–345


Wszawica w szpitalach

Pediculosis in hospitals

Dorota Gregorowicz-Warpas

Forum Zakażeń 2016;7(5):347–352


Zastosowanie klindamycyny w leczeniu zakażeń okołowszczepowych

Use of clindamycin in therapy of periimplantitis

Marta Wróblewska | Karolina Szaniawska | Artur Wierciński | Beata Sulik-Tyszka |Justyna Cieślik| Aleksandra Burczyńska | Izabela Strużycka

Forum Zakażeń 2016;7(5):353–357


 

Znaczenie itrakonazolu w terapii zakażeń grzybiczych

The role of itraconazole in the treatment of fungal infections

Agata Owczarek | Urszula Nawrot

Forum Zakażeń 2016;7(5):359–364


Kryptokowe zapalenie opon mózgowych i mózgu u pacjentów zakażonych HIV

Cryptococcal meningoencephalitis in HIV-infected patients

Joanna Kozłowska

Forum Zakażeń 2016;7(5):365–368


Centralna sterylizatornia jako ogniwo prewencyjnych działań w łańcuchu zakażeń szpitalnych

Central sterilization as a link in the chain of prevention of nosocomial infections

Dorota Kudzia-Karwowska

Forum Zakażeń 2016;7(5):369–371


Lekoterapia zakażeń Lactobacillus sp. – przegląd piśmiennictwa

Treatment of Lactobacillus sp. infections – review

Marta Kłos

Forum Zakażeń 2016;7(5):373–376


Biomedyczne zastosowanie bakteryjnej celulozy

Biomedical application of bacterial cellulose

Karol Fijałkowski | Radosław Drozd | Rafał Rakoczy | Adam F. Junka

Forum Zakażeń 2016;7(5):377–379


Zastosowanie biocelulozy jako nośnika substancji aktywnych

The application of bio-cellulose as a carrier of active substances

Radosław Drozd | Rafał Rakoczy | Karol Fijałkowski | Adam F. Junka

Forum Zakażeń 2016;7(5):381–383


Częstość występowania genów związanych ze zdolnością do tworzenia biofilmu wśród metycylinowrażliwych i metycylinoopornych szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z zapaleń kości

Occurence of factors associated with ability to biofilm formation among methicillin-sensitive and methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains isolated from patients with bone infections

Katarzyna Galant | Stefania Giedrys-Kalemba | Aleksandra Johaniuk | Paulina Roszkowska | Joanna Jursa-Kulesza

Forum Zakażeń 2016;7(5):385–388


Wirulencja i lekooporność szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z zakażeń układu moczowo-płciowego

Virulence and resistance of Staphylococcus aureus strains isolated from patients with urogenital infections

Tomasz Żądło | Agnieszka Chmielarczyk | Dorota Romaniszyn | Jadwiga Wójkowska-Mach

Forum Zakażeń 2016;7(5):389–391


Nawracające zastawkowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego o etiologii Candida u niemowląt – opis dwóch przypadków

Recurrent shunt meningitis caused by candida among infants – report of two cases

Katarzyna Toczek-Kubicka | Agata Dzielendziak | Maciej Bagłaj | Leszek Szenborn

Forum Zakażeń 2016;7(5):393–395


Dobry efekt leczenia dalbawancyną (Xydalba®) zakażenia mostku wywołanego przez Staphylococcus aureus MRSA – opis przypadku

Good effect treatment sternum infection Staphylococcus aures MRSA by dalbavancin (Xydalba®) – a case report

Aneta Guzek | Grzegorz Suwalski | Zbigniew Rybicki

Forum Zakażeń 2016;7(5):397–398


IX ogólnopolskie sympozjum z cyklu „Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń”

„Poszukiwanie nowych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych w wykrywaniu i eradykacji biofilmu”

Kudowa Zdrój, 17-19 listopada 2016

Evereth Publishing