Forum Zakażeń 2017;8(3):151-237

Wpływ sieci większej (omentum majus) na redukcję biofilmu bakteryjnego z implantów wprowadzonych do jam brzusznych szczurów laboratoryjnych

Impact of omentum majus on implant-formed biofilm reduction in abdominal cavities of laboratory rats

Marzenna Bartoszewicz | Beata Mączyńska | Anna Przondo-Mordarska | Danuta Smutnicka | Anna Secewicz | Adam Junka | Piotr Barć | Marta Rzeszutko | Wojciech Rzeszutko | Adam Domanasiewicz

Forum Zakażeń 2017;8(3):151–155


Analiza epidemiologiczna i ocena lekowrażliwości in vitro na mykafunginę klinicznych szczepów Candida spp wywołujących fungemie u pacjentów hospitalizowanych w oddziale intensywnej terapii

Epidemiological analysis and evaluation of in vitro susceptibility to micafungin of clinical strains of Candida spp. causing fungaemia in patients hospitalised in intensive care unit

Beata Sulik-Tyszka | Justyna Cieślik | Grzegorz Niewiński | Marta Wróblewska

Forum Zakażeń 2017;8(3):157–161


Ocena aktywności antyseptyków względem drobnoustrojów w formie planktonicznej i biofilmowej

Evaluation of antiseptic effectiveness against microorganisms in planktonic  and biofilm form

Krystyna Paszko | Aleksandra Gaworska-Krzemińska | Dariusz Kostrzewa | Krzysztof Wójcikiewicz |  Piotr Wróblewski

Forum Zakażeń 2017;8(3):163–168


Ocena ryzyka występowania Clostridium difficile w środowisku szpitalnym

Clostridium difficile risk assessment in the hospital environment

Tomasz Bielecki | Iwona Pawłowska | Sylwia Pełka | Grzegorz Ziółkowski

Forum Zakażeń 2017;8(3):169–173


Badanie częstości występowania HCV wśród pacjentów zgłaszających się do Izby Przyjęć i Poradni Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie

HCV prevalence study among patients admitted to the Infectious Disease Hospital Admissions and Clinic in Warsaw

Karolina Pyziak-Kowalska | Izabela Pietrzak | Michał Targowski | Justyna D. Kowalska | Andrzej Horban

Forum Zakażeń 2017;8(3):175–179


Leczenie infekcji kości wywołanych przez drobnoustroje w formie biofilmowej za pomocą antybiotyków i eksperymentalnych środków przeciwdrobnoustrojowych

Treatment of bone infections caused by biofilm-forming microorganisms, with antibiotics and experimental antimicrobial agents

Ruth Dudek-Wicher | Adam Junka | Marzenna Bartoszewicz

Forum Zakażeń 2017;8(3):181–188


Rola procedur higienicznych w obliczu narastającej oporności mikroorganizmów, z uwzględnieniem dezynfekcji jako jednego z kluczowych działań powstrzymujących rozprzestrzenianie się opornych szczepów bakterii

The role of hygienic procedures in the aspect of increasing microbial resistance, including disinfection, as one of the key actions to stop the spread of resistant bacterial strains

Piotr Leszczyński | Beata Sokół-Leszczyńska

Forum Zakażeń 2017;8(3):189–195


Kleszczowe zapalenie mózgu w Europie. Nowe zagrożenia

Tick-borne encephalitis in Europe. New threats

Joanna Zajkowska

Forum Zakażeń 2017;8(3):197–201


Kolonizacja przewodu pokarmowego noworodków urodzonych drogą cięcia cesarskiego

Intestinal microbiota in neonates after cesarean section

Matylda Czosnykowska-Łukacka | Barbara Królak-Olejnik

Forum Zakażeń 2017;8(3):203–209


Infekcje intymne w podroży

Infections of the genital tract during travel

Katarzyna Kopeć-Godlewska | Julia Nawrot

Forum Zakażeń 2017;8(3):211–214


Kontrola skuteczności sterylizacji

Control of sterilization proces

Joanna Włodarczyk-Rajska

Forum Zakażeń 2017;8(3):215–217


Postęp i problemy w realizacji programu eliminacji i eradykacji odry, różyczki oraz zespołu różyczki wrodzonej w regionie europejskim

Progress and problems in implementation of the program of elimination and eradication of measles, rubella and congenital rubella in Europe

Anna K. Marchewka | Aleksandra Woźniak | Anna Majewska | Grażyna Młynarczyk

Forum Zakażeń 2017;8(3):219–225


Helicobacter pylori a choroby układu nerwowego – indukcja chronicznego stanu zapalnego i hiperamonemii

Helicobacter pylori and nervous system disorders – induction of chronic inflammation and hyperammonemia

Paweł Krzyżek

Forum Zakażeń 2017;8(3):227–233


Leczenie dalbawancyną nawracającego zakażenia rany w miejscu zespolenia złamania wieloodłamowego rzepki prawej, wywołanego przez szczep gronkowca skórnego (MRSE ), w przypadku braku skuteczności leczenia wankomycyną. Opis przypadku

Treatment of a recurrent wound infection with dalbavancin at the site of a comminuted fracture of the right patella caused by Staphylococcus epidermidis (MRSE ) after ineffective treatment with vancomycin. A case report

Anna Galicka-Brzezina | Paweł Ranosz | Jerzy Cholewiński | Andrzej Madej

Forum Zakażeń 2017;8(3):235–237

Evereth Publishing