Forum Zakażeń 2013;4(5):271–328

Louis Pasteur (1822–1895) – twórca mikrobiologii, pionier nowoczesnej biologii i medycyny

W 191. rocznicę urodzin, Jego polscy uczniowie


Kazimierz Kochman

Forum Zakażeń 2013;4(5):271–274

 

Zakażenie miejsca operowanego – postaci kliniczne, czynniki ryzyka, profilaktyka, etiologia, diagnostyka

Surgical site infections – clinical manifestations, risk factors, prevention, etiology, diagnostics


Eugenia Gospodarek | Jacek Szopiński | Agnieszka Mikucka

Forum Zakażeń 2013;4(5):275–282

 

Zasady bezpiecznej terapii infuzyjnej

Guidelines for safe infusion therapy


Małgorzata Fleischer | Katarzyna Fleischer-Stępniewska | Olga Bortkiewicz | Jolanta Rusiecka-Ziółkowska

Forum Zakażeń 2013;4(5):283–289

 

Miejsce antybiotyków w zakażeniach skóry i tkanek miękkich

Place of antibiotics in infections of skin and soft tissue


Beata Kowalska-Krochmal

Forum Zakażeń 2013;4(5):291–297

 

Fidaksomycyna – nowa broń w walce z zakażeniami Clostridium difficile

Fidaxomicin – new weapon in the fight against Clostridium difficile infection


Piotr Albrecht | Hanna M. Pituch

Forum Zakażeń 2013;4(5):299–305

 

Ostra biegunka infekcyjna u dzieci

Acute gastroenteritis in children


Magdalena Urbańska | Hanna Szajewska

Forum Zakażeń 2013;4(5):307–311

 

Powierzchnie kryte miedzią jako element systemu kontroli zakażeń

Copper coated surfaces as a part of the infection control system


Artur Drzewiecki

Forum Zakażeń 2013;4(5):313–315

 

Lekooporność u osób z zakażeniem HIV-1

Drug resistance among patients with HIV-1


Miłosz Parczewski

Forum Zakażeń 2013;4(5):317–323

Ocena przydatności badań metabolomicznych w diagnostyce zakażeń wirusowych

 

The evaluation of metabolomics studies in the diagnostic of viral infections


Adam Ząbek | Piotr Młynarz

Forum Zakażeń 2013;4(5):325–328

 

Technologia xMAP® nowatorską formą multipleksowania w diagnostyce i badaniach naukowych


Tomasz Zborowski

Forum Zakażeń 2013;4(5):B1–B4

Evereth Publishing