Forum Zakażeń 2013;4(2):77–156

Analiza cech warunkujących selekcję i przeżywalność w środowisku szpitalnym u szczepów Klebsiella izolowanych z ognisk epidemicznych

Analysis of properties related to selection and survival in hospital environment of Klebsiella strains isolated from nosocomial outbreaks

Beata Mączyńska | Krzysztof Neumann | Adam Junka | Danuta Smutnicka | Anna Secewicz | Marzenna Bartoszewicz | Jadwiga Wójkowska-Mach | Alicja Sękowska | Eugenia Gospodarek | Krzysztof Burdynowski

Forum Zakażeń 2013;4(2):77–97


Mukowiscydoza. Udział biofilmów w zakażeniach płucnych

Cystic fibrosis. Biofilms involved in pulmonary infections

Beata Sadowska | Marzena Więckowska-Szakiel | Małgorzata Paszkiewicz | Barbara Różalska

Forum Zakażeń 2013;4(2):99–104


Biofilmowy mikrobiom skóry w zdrowiu i chorobie. Aspekty badawcze z zakresu inżynierii tkankowej

Skin microbiome in health and disease. Tissue engineering achievements in the study of biofilm

Barbara Różalska | Bartłomiej Micota | Aleksandra Budzyńska | Beata Sadowska

Forum Zakażeń 2013;4(2):105–110


Diagnostyka molekularna bakteryjnych zakażeń krwi

Molecular diagnosis of bacterial bloodstream infections

Anna Budzyńska | Agnieszka Kaczmarek | Eugenia Gospodarek

Forum Zakażeń 2013;4(2):111–117


Współczesna diagnostyka legionelozy 

Contemporary diagnostic methods of legionellosis

Marcin Gordon | Karina Jahnz-Różyk | Katarzyna Pancer

Forum Zakażeń 2013;4(2):119–126


Nawrotowe grzybice i bakteryjne zapalenia pochwy – charakterystyka przyczyn oraz możliwości terapeutycznych i profilaktycznych

Recurrent fungal infections and bacterial vaginosis – characteristics of the causes, prophylactic and therapeutic possibilities

Mirosława Gałęcka | Patrycja Szachta

Forum Zakażeń 2013;4(2):127–131


Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych i mózgu

Cryptococcal meningoencephalitis

Joanna Kozłowska

Forum Zakażeń 2013;4(2):133–135


Znaczenie jednotabletkowego leku złożonego Eviplera® w terapii zakażeń HIV

The significance of the single-tablet drug Eviplera® in HIV-infection therapy

Magdalena M. Dąbrowska | Aneta Cybula-Walczak

Forum Zakażeń 2013;4(2):137–140


Zakażenia Clostridium difficile w lecznictwie otwartym – opis przypadków

Clostridium difficile infections in community medicine – case studies

Katarzyna Jermakow | Magdalena Pajączkowska

Forum Zakażeń 2013;4(2):141–144


Powikłania ospy wietrznej – omówienie wybranych przypadków

Complications of varicella – presentation of selected cases

Ewa Duszczyk | Ewa Talarek

Forum Zakażeń 2013;4(2):145–150


VI OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM z cyklu „Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń”

Kudowa Zdrój, 6–8.06.2013

Streszczenia zgłoszone do 24 maja 2013 roku

Forum Zakażeń 2013;4(2):151-156

Evereth Publishing