Forum Zakażeń 2015;1(6):1-73

Claude Bernard (1813–1878) – wybitny uczony, prekursor nowoczesnej fizjologii i medycyny eksperymentalnej, filozof i obywatel świata

Kazimierz Kochman

Forum Zakażeń 2015;6(1):1–4


Ryzykować, mierzyć, oceniać i decydować

Risk, measure, evaluate and decide

Mirosława Malara | Barbara Ziołkowska | Grzegorz Ziołkowski

Forum Zakażeń 2015;6(1):5–12


Wykorzystanie oceny ryzyka zakażenia przy przyjęciu do szpitala

Use of infection risk assessment on admittance to hospital

Katarzyna Skibińska

Forum Zakażeń 2015;6(1):13–17


Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego – kąpiel/prysznic przedoperacyjny. Przegląd światowych wytycznych

The use of preoperative showers/baths in preoperative care. A review of the international literature

Aleksandra Mączyńska | Małgorzata Sobania | Marion Commane

Forum Zakażeń 2015;6(1):19–22


Znaczenie biofilmu Candida w leczeniu zakażeń grzybiczych

Impact of Candida biofilm on treatment fungal infections

Beata Sulik-Tyszka | Justyna Cieślik | Ewa Swoboda-Kopeć

Forum Zakażeń 2015;6(1):23–27


Rola probiotyków w nawracających zakażeniach Clostridium difficile u dzieci

The role of probiotics in recurrent clostridium difficile-associated disease in children

Monika K. Meglicka | Jarosław Kierkuś

Forum Zakażeń 2015;6(1):29–36


Lactobacillus rhamnosus – mechanizm działania, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania

Lactobacillus rhamnosus – mechanism of action, treatment efficacy and safety profile

Marta Flisiak-Jackiewicz | Urszula Daniluk | Ewa Czerech | Anna Łuszcz | Dariusz Lebensztejn

Forum Zakażeń 2015;6(1):37–42


Ludzkie wirusy Boca – nowe parwowirusy wywołujące zakażenia u ludzi

Human bocaviruses – the new parvoviruses pathogenic for human

Edyta Abramczuk | Marcin Gordon | Karina Jahnz-Rożyk | Katarzyna Pancer

Forum Zakażeń 2015;6(1):43–47


Zasadność stosowania infuzyjnych systemów zamkniętych w leczeniu przewlekłych chorób wątroby

Application of closed infusion systems in the treatment of chronic liver diseases

Maria Budnik-Szymoniuk | Wiesława Kujawa | Halina Basińska-Drozd | Agnieszka Pluta

Forum Zakażeń 2015;6(1):49–52


Boceprewir w przewlekłych zakażeniach genotypem 1 HCV u chorych po niepowodzeniu leczenia pegylowanym interferonem alfa i rybawiryną

Boceprevir for patients with chronic hepatitis C genotype 1 previously unsuccessfully treated with pegylated interferon alp ha and ribavirin

Krzysztof Tomasiewicz

Forum Zakażeń 2015;6(1):53–57


Współczesna terapia antyretrowirusowa – kryteria racjonalnego wyboru nukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy (NRTIs)

Modern antiretroviral therapy – criteria of nucleoside reverse trancriptase inhibitors (NR TIs) backbone selection

Monika Bociąga-Jasik | Anna Kalinowska-Nowak | Aleksander Garlicki

Forum Zakażeń 2015;6(1):59–63


Dezynfekcja w medycynie – problemy prawne dawniej i dziś

Disinfection in medicine – legal problems in the past and today

Przemysław Dalkowski

Forum Zakażeń 2015;6(1):65–68


Komentarze do publikacji Beaty Kowalskiej-Krochmal „Znaczenie tobramycyny w leczeniu zakażeń, w tym szczególnie z udziałem Pseudomonas aeruginosa

Forum Zakażeń 2015;6(1):69–70


 

Sympozjum „Nowe aspekty użycia aminoglikozydów w leczeniu zakażeń”

Streszczenia zgłoszone do 11.12.2014 r.

Forum Zakażeń 2015;6(1):71–73

Evereth Publishing