Forum Zakażeń 2017;8(1):1-69

Udział bakterii atypowych z gatunku Chlamydophila pneumoniae w zakażeniach dróg oddechowych u dzieci i dorosłych

Atypical Chlamydophila pneumoniae strains in respiratory tract infections in children and adults

Agnieszka Jama-Kmiecik | Jolanta Sarowska | Magdalena Frej-Mądrzak | Dorota Teryks-Wołyniec | Irena Choroszy-Król

Forum Zakażeń 2017;8(1):1-4


Zastosowanie roztworów fosforanowo-wapniowych w zapaleniu jamy ustnej u pacjentów paliatywnych – doświadczenia własne

The administration of electrolyte solution with calcium and phosphate ions in palliative patients – own experience

Piotr Jakubów | Urszula Kościuczuk

Forum Zakażeń 2017;8(1):5-11


Metabolity antybiotyków i ich rola w zakażeniach

Antibiotics’ metabolites and their role in infections

Magdalena P. Ozimek | Adam F. Junka | Marzenna Bartoszewicz

Forum Zakażeń 2017;8(1):13-19Zastosowanie lewofloksacyny w urologii

Use of levofloxacin in urology

Aleksander Targoński

Forum Zakażeń 2017;8(1):21-25


Epidemiologia zakażeń dróg moczowych u pacjentów cewnikowanych

Epidemiology of catheter-assiociated urinary tract infections

Elżbieta Słojewska-Poznańska | Aleksander Zuchowski | Marzenna Bartoszewicz

Forum Zakażeń 2017;8(1):27-31


Aspekty kliniczne zakażeń wywoływanych przez wielooporne bakterie Gram-ujemne

Evereth Publishing