Forum Zakażeń 2017;8(2):71-149

Ocena wiedzy pielęgniarek na temat VAP w wybranych oddziałach intensywnej terapii województwa podkarpackiego – badanie pilotażowe

Assessing the knowledge of nurses on VAP in selected intensive care units in the Podkarpackie Voivodeship – a pilot study

Edyta Niemczyk | Dorota Ozga | Krystyna Woźniak | Marzena Jędrzejczyk-Cwanek |Marek Wojtaszek | Aleksandra Gutysz-Wojnicka | Magdalena Kowal

Forum Zakażeń 2017;8(2):71–77


Badanie struktury zawodowej oraz czasu pracy Zespołów Kontroli Zakażeń Szpitalnych województwa pomorskiego

Study of professional structure and working-time of the Infection Control Teams in Pomeranian Voivodeship

Bożena Polkowska

Forum Zakażeń 2017;8(2):79–83


Rekomendacje Antibiotic Stewardship Program, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych dotyczących mikrobiologii oraz ich realizacja w polskich szpitalach

Recommendations for Antibiotic Stewardship Program with particular emphasis on guidelines for microbiology tests and their implementation in Polish hospitals

Anna Tomaszkiewicz | Jadwiga Wojkowska-Mach

Forum Zakażeń 2017;8(2):85–88


Zastosowanie flucytozyny w leczeniu inwazyjnych zakażeń grzybiczych

Use of Flucytosine in the therapy of invasive fungal infections

Beata Sulik-Tyszka | Marta Wróblewska

Forum Zakażeń 2017;8(2):89–92


Znaczenie chlorheksydyny w profilaktyce zakażeń szpitalnych

Chlorhexidine use in the prevention of hospital-acquired infections

Małgorzata Fleischer | Jolanta Rusiecka-Ziołkowska | Olga Bortkiewicz | Katarzyna Fleischer-Stępniewska

Forum Zakażeń 2017;8(2):93–101


Miejsce fidaksomycyny w leczeniu zakażeń Clostridium difficile

Fidaxomicin in the treatment of Clostridium difficile infections

Anna M. Pietrzak

Forum Zakażeń 2017;8(2):103–109


KyberKompaktPro – nowoczesna diagnostyka mikroflory przewodu pokarmowego i jej znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka

KyberKompaktPro – modern diagnostics of the gastrointestinal microbiota and its importance in the proper functioning of the human body

Mirosława Gałęcka | Anna M. Basińska | Anna Bartnicka

Forum Zakażeń 2017;8(2):111–116


Prewencja zakażeń szpitalnych przez pryzmat współpracy bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni

Cooperation between the operating unit and central sterilization department influences prevention of hospital infections

Dorota Kudzia-Karwowska

Forum Zakażeń 2017;8(2):117–121


Dokumentacja medyczna z uwzględnieniem dokumentacji centralnej sterylizatorni

Evereth Publishing