Forum Zakażeń 2013;4(1):1–76

Odzież, obłożenia pola zabiegu i rękawice jako potencjalne czynniki ryzyka występowania zakażeń miejsca operowanego

Clothing, coating of operations field and gloves potential risk factors for the infection of the operated area


Małgorzata Cichońska | Dorota Maciąg

Forum Zakażeń 2013;4(1):1–6

 

Leczenie zakażonych ran oparzeniowych kończyn dolnych w ciężkich oparzeniach u dzieci w aspekcie profilaktyki przykurczów stawów kolanowych – doświadczenia własne

The treatment of infected deep burns of the lower extremities in children and the prevention of knee joint contractures – own experience


Anna Chrapusta | Marzenna Bartoszewicz

Forum Zakażeń 2013;4(1):7–11

 

Antyseptyk – produkt leczniczy gotowy i recepturowy. Odpowiedzialność cywilna za zdarzenia medyczne

Antiseptic – a ready-to-use and compounded medicinal product. Civil liability for medical events


Anna Dalkowska

Forum Zakażeń 2013;4(1):13–19

 

Powikłania choroby rotawirusowej u dzieci – obserwacje własne, opisy przypadków

Complications of rotavirus disease in children – own observations, case reports


Wojciech Pociecha | Alicja Bałanda | Małgorzata Marszalec

Forum Zakażeń 2013;4(1):21–27

 

Współczesne zasady indywidualizacji terapii przeciwwirusowej u przewlekle zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu B

Current rules of the individualised antiviral therapy in chronic hepatitis B


Marta Kucharska | Krzysztof Simon

Forum Zakażeń 2013;4(1):29–34

 

Wirus cytomegalii – epidemiologia, diagnostyka, leczenie i zapobieganie

Cytomegalovirus – epidemiology, diagnostics, therapy and prophylaxis


Małgorzata Polz-Dacewicz

Forum Zakażeń 2013;4(1):35–41

 

Kleszczowe zapalenie mózgu – epidemiologia, patogeneza, obraz kliniczny, diagnostyka, profilaktyka i leczenie

Tick-borne encephalitis – epidemiology, pathogenesis and clinical course, prophylaxis and treatment


Joanna Zajkowska | Piotr Czupryna

Forum Zakażeń 2013;4(1):43–51

 

Mechanizmy oporności pałeczek Gram-ujemnych z rodziny Enterobacteriaceae na karbapenemy

The mechanisms of resistance of Gram-negative rods of Enterobacteriaceae family to carbapenems


Marek Juda | Anna Malm

Forum Zakażeń 2013;4(1):53–57

 

Serotyp 1 Streptococcus pneumoniae – co wiemy o bakterii i wywoływanych przez nią zakażeniach

Streptococcus pneumoniae serotype 1 – what is known about this serotype and the infections it causes


Leszek Szenborn | Agnieszka Matkowska-Kocjan

Forum Zakażeń 2013;4(1):59–64

 

Nowoczesne metody wykrywania i identyfikacji bakterii

Modern methods of bacteria detection and identification


Dorota Żabicka | Elżbieta Literacka

Forum Zakażeń 2013;4(1):65–72

 

Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego jako profilaktyka zakażeń miejsca operowanego

Prepare the patient for surgery, as prophylaxis of surgical site infection


Marlena Karwacka | Aleksandra T. Mączyńska | Beata Świerczyńska

Forum Zakażeń 2013;4(1):73–76

Evereth Publishing