Forum Zakażeń 2014;5(3):143-197

Sir Aleksander Fleming – znaczenie jego odkryć dla ludzkości. Czego możemy się od niego nauczyć dzisiaj?

 W 133. rocznicę urodzin

Kazimierz Kochman

Forum Zakażeń 2014;5(3):143–149


Zastosowanie pozakonazlu w inwazyjnych zakażeniach grzybiczych u dzieci w polskich pediatrycznych ośrodkach hematologii, onkologii i przeszczepiania komórek krwiotwórczych

Posaconazole in invasive fungal infections in children treated in Polish pediatric hemato-oncology or stem cell transplant units

Jan Styczyński | Krzysztof Czyżewski | Mariusz Wysocki | Olga Zając -Spychała | Jacek Wachowiak | Karolina Siewiera | Jowita Frączkiewicz | Krzysztof Kałwak | Ewa Gorczyńska | Alicja Chybicka | Agnieszka Zaucha-Prażmo | Jerzy Kowalczyk | Jolanta Goździk | Tomasz Ociepa | Tomasz Urasiński | Weronika Stolpa | Grażyna Sobol-Milejska | Zofia Małas | Wanda Badowska

Forum Zakażeń 2014;5(3):151–155


Ocena wpływu długości hospitalizacji pacjentów po replantacjach kończyn na ryzyko zakażenia i utraty replantowanej kończyny

Evaluation of the impact of the lenght of a hospital stay of patients after limbs replantation at risk for infection and limb loss

Anna Chrapusta | Ryszard Mądry

Forum Zakażeń 2014;5(3):157–160


Postępowanie w zakażeniach Clostridium difficile

Proceeding in Clostridium difficile-associated infections

Gayane Martirosian

Forum Zakażeń 2014;5(3):161–164


Czy w erze trojlekowych terapii przeciwwirusowych u chorych przewlekle zakażonych genotypem 1 HCV jest nadal miejsce dla leczenia dwulekowego z interferonem pegylowanym?

Is there still a place for dual treatment with pegylated interferon in era of triple antiviral therapy in patients chronically infected with HCV genotype 1?

Włodzimierz Mazur

Forum Zakażeń 2014;5(3):165–169


Przygotowanie pacjenta do zabiegu jako proces redukcji ryzyka zakażeń miejsca operowanego

Preparing patient for operation as a process to reduce risk of surgical site infection

Maria Ciuruś

Forum Zakażeń 2014;5(3):171–176


Bezpieczeństwo narzędzi w dezynfekcji manualnej- ochrona personelu medycznego centralnych sterylizatorni i bloków operacyjnych

The safety of tools in manual disinfection – security of medical personel of the central processing unit and operating theatre

Elżbieta Kutrowska

Forum Zakażeń 2014;5(3):177–183


Nowe instrumenty prawne w zakresie profilaktyki zranień pracowników medycznych

New legal instruments regarding sharps injuries prevention in healthcare personnel

Beata Świątkowska

Forum Zakażeń 2014;5(3):185–189


Napady padaczkowe jako dominujący objaw kleszczowego zapalenia mózgu u 14-letniego chłopca – opis przypadku

Seizure as a predominant symptom of tick-borne encephali tis in 14-years-old boy – case report

Leszek Szenborn | Ernest Kuchar | Marta Wołkowska-Mączka | Barbara Ujma-Czapska | Izabela Zaleska

Forum Zakażeń 2014;5(3):191–197

Evereth Publishing