Forum Zakażeń 2015;6(4):205–281

Nathan Wetherell Shock (1906–1989). Wybitny uczony, pionier i organizator badań nad starzeniem się organizmu człowieka w Stanach Zjednoczonych i na świecie

Kazimierz Kochman

Forum Zakażeń 2015;6(4):205–209


Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego u dzieci – najnowsze trendy w leczeniu

Human papilloma virus infection in children – the latest advances in treatment

Urszula Daniluk | Monika Kowalczuk-Krystoń | Milena Krasnodębska | Anna Barbara Kluz-Kowal | Dariusz Lebensztejn

Forum Zakażeń 2015;6(4):211–215


Dekontaminacja środowiska szpitalnego i jej znaczenie w profilaktyce zakażeń związanych z hospitalizacją

Decontamination of hospital environment and its role in healthcare-associated infections preventing in hospitalized patients

Małgorzata Fleischer | Jolanta Rusiecka-Ziołkowska | Katarzyna Jermakow | Katarzyna Fleischer-Stępniewska

Forum Zakażeń 2015;6(4):217–225


Zwiększone ryzyko powikłań infekcyjnych jako skutek okołooperacyjnej hipotermii

Mechanisms related to inadvertent perioperative hypothermia and increased risk of surgical site infections

Bartosz Horosz | Małgorzata Malec -Milewska

Forum Zakażeń 2015;6(4):227–230


Znaczenie edukacji i opieki pielęgniarskiej w profilaktyce długoterminowej zakażenia miejsca operowanego. Część 2. Edukacja i opieka pooperacyjna w profilaktyce zakażenia miejsca operowanego

Role of education and nursing care in the long-term prevention of surgical site infection. Part 2. Education and post-operative care in the prophylaxis of surgical site infection

Justyna Cwajda-Białasik | Maria T. Szewczyk | Paulina Mościcka | Katarzyna Cierzniakowska

Forum Zakażeń 2015;6(4):231–237


Walidacja sterylizacji – przyszłość polskich szpitali

Validation of sterilization – the future of polish hospitals

Aleksandra Garbusińska

Forum Zakażeń 2015;6(4):239–245


Poprawność przygotowania instrumentarium chirurgicznego do sterylizacji a przebieg i konsekwencje zabiegu operacyjnego. Dekontaminacja i konserwacja narzędzi chirurgicznych

Correct preparation for the sterilization of surgical instruments and the course and consequences of surgery. Decontamination and maintenance of surgical instruments

Maria Budnik-Szymoniuk | Wiesława Kujawa | Halina Basińska-Drozd | Agnieszka Pluta | Paulina Pałka | Anna Kaźmierczak

Forum Zakażeń 2015;6(4):247–251


Aspekty zakażenia HIV jako choroby przewlekłej w praktyce klinicznej

HIV as a chronic disease – implications for clinical practice

Miłosz Parczewski

Forum Zakażeń 2015;6(4):253–260


Znaczenie witaminy D w przewlekłych wirusowych zapaleniach wątroby

The role of vitamin D in chronic hepatitis

Aleksandra Berkan-Kawińska | Anna Piekarska

Forum Zakażeń 2015;6(4):261–267


Rola probiotyków w stymulacji układu immunologicznego i ochronie przed infekcjami u osób prowadzących wysiłkowy tryb życia

The role of probiotics in the immune system stimulation and protection against infections inindividuals running exercise lifestyle

Patrycja Szachta | Łukasz Sieńczewski | Iwona Ignyś

Forum Zakażeń 2015;6(4):269–273


Zawleczony szczep Escherichia coli posiadający gen NDM związany z pobytem w szpitalu w Indiach – opis przypadku

Dragged Escherichia coli strain having the NDM gene associated with a stay in a hospital in India – a case report

Grzegorz Ziółkowski | Iwona Pawłowska | Natalia Szpunar

Forum Zakażeń 2015;6(4):275–281

Evereth Publishing