Neuroinfection caused by Candida krusei – a case study

Beata Sulik-Tyszka1 | Justyna Cieślik1 | Anna Gabrych1 | Arkadiusz Nowak2 | Ewa Swoboda-Kopeć1

1 Zakład Mikrobiologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
2 Klinika Chirurgii i Neurochirurgii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawi

Beata Sulik-Tyszka Zakład Mikrobiologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel.: (22) 599 17 77, Fax: (22) 599 17 71

Wpłynęło: 30.01.2014

Zaakceptowano: 24.02.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2014002

Forum Zakażeń 2014;5(1):57–59

Streszczenie: W pracy przedstawiono przypadek neuroinfekcji o etiologii grzybiczej. W terapii początkowo zastosowano flukonazol, jednak po szybkim zidentyfikowaniu czynnika etiologicznego, jakim była Candida krusei, lek zmieniono na worykonazol. Leczenie zakończyło się sukcesem terapeutycznym.

Słowa kluczowe: Candida krusei, płyn mózgowo-rdzeniowy, worykonazol

Abstract: In this paper was presented the case of a neuroinfection a fungal etiology. In the therapy was used fluconazole. After identification of Candida krusei the therapy was changed to voriconazole. The therapy was effective.

Key words: Candida krusei, cerebrospinal fluid, voryconazole

Udostępnij

Evereth Publishing